VLASTNÍ <<< OBSAH >>> STRACH


SYMPTOMY

Když se zde odkazuji na symptomy, mám obvykle na mysli nepříjemné reakce těla nebo duše způsobené změnami ve výživě. Změníte-li stravu dietou, půstem nebo přechodem na život bez jídla, mohou se objevit symptomy, obzvláště uděláte-li to rychle.

Popisuji-li dále symptomy, slovem "půst" mám na mysli všechny následující případy: dietní změny, ozdravný půst, adaptaci těla na život bez jídla. Takže když budete číst "půst(ování)", rozumějte tím, že to může být aplikováno i na dietní změny nebo adaptaci na život bez jídla.

Následující popisy jsou velmi obecné a mají výjimky, protože každý člověk je jiným světem. Obecný popis, doporučení a procedury nejsou pro většinu lidí úplně vyhovující, proto je vhodné uvažovat o nich spíše rámcově. Nakládat s osobami individuálně dává nejlepší výsledky, závěry a indikace.

Nejlepším rádcem je intuice. Jestli ji slyšíte dobře, pak nepotřebujete žádné rady. Pokud zatím ne, je vaším nejlepším rádcem úsudek. Následující popisy vám mohou poskytnout mnohé cenné informace.

V prvé řadě, nebojujte proti tělu. Boj povede k obětem. Když budete bojovat proti tělu, kdo bude obětí? Místo toho, Milujte své tělo a udržujte ho v disciplíně.

Nebudu zde popisovat všechny symptomy, pouze ty, se kterými se můžete nejčastěji setkat. Mnohé se mohou přihodit, protože každý člověk reaguje jiným způsobem. Nemáte-li strach, pak je velmi malá pravděpodobnost, že by se mohlo stát něco, co by ohrozilo váš život nebo vaše zdraví. Správně provedený půst nikdy nepřivodí nemoc.

Máte-li v průběhu půstování jakékoliv pochybnosti, zůstaňte během půstu v kontaktu (pod stálým dohledem) s kompetentní osobou. Nejlépe zůstat v kontaktu s lékařem, který má dostatečné zkušenosti s léčbou půsty. Z mých pozorování vyplývá, že ne více než 1% lékařů má dostatečné znalosti v oblasti léčebných půstů. Dokonce mezi těmi lékaři, kteří doporučují léčebné půsty, je nemálo těch, jejichž doporučení jsou někdy až škodlivá. Samozřejmě, lépe najít takového doktora než jiného, který neví vůbec nic nebo téměř nic o této nejefektivnější fyzické léčebné metodě na Zemi.

Níže uvedené příznaky jsou dočasné, trvající od několika sekund až po několik týdnů (maximálně) a mohou se objevovat s konstantní intenzitou nebo v záchvatech, s měnící se intenzitou. Někteří lidé je téměř nepostřehnou, takže nemají žádné související problémy. Avšak jsou osoby, které se jimi cítí být tak ochromeny, že jim připadá, že umírají. Ale u většiny lidí, které lze obecně považovat za "normálně zdravé", se jen na krátkou dobu objeví některé z příznaků. Vypozorovaným obecným pravidlem je, že čím více je člověk nemocný, tím více se může objevit příznaků a budou trvat déle, mít těžší průběh. Děje se tak proto, protože symptomy jsou přímým důsledkem čištění a uzdravování těla a mysli, která při půstu probíhají.

 1. STRACH
 2. SLABOST
 3. DEHYDRATACE
 4. ZÁVRATĚ A MDLOBY
 5. NEVOLNOST A ZVRACENÍ
 6. ZTRÁTA VÁHY
 7. VYHUBLOST
 8. BOLESTI
 9. PSYCHICKÁ NESTABILITA
 10. ZTRÁTA REALITY
 11. ZMĚNY KŮŽE
 12. POCIT CHLADU
 13. HOREČKA
 14. UVOLŇOVÁNÍ ZUBŮ
 15. VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
 16. OTOKY KLOUBŮ
 17. JINÉ