OTOKY KLOUBŮ <<< OBSAH >>> NA CO SI PŘEDEVŠÍM DÁT POZOR


JINÉ

Každý člověk projde půstem jiným způsobem. Je mnoho možných příznaků, ve sférách psychických i fyzických, které se mohou objevit během půstu.

Pro půstujícího člověka je důležité a přínosné udržet si v mysli pozitivní obraz, ve kterém dominuje dokonalá bytost a zdraví (správná vizualizace). Soustředění myšlenek na symptom může jeho význam zveličovat, tj. vytvářet vizualizaci pro člověka škodlivou.

U většiny symptomů stačí prostě počkat až přejdou, neboť jsou způsobeny samočištěním těla. Tělo potřebuje čas k odstranění toxických materiálů, jedů, způsobujících mu otravu. Ale po celou tu dobu byste měli "nechat oči otevřené", jednat s rozumem a neumožnit strachu vás ovládnout.