SYMPTOMY <<< OBSAH >>> SLABOST


STRACH

Pro půstujícího člověka může být strach jedním z největších problémů. Během půstu (a také v jiných životních situacích) není nic děsivějšího, než strach sám, který se tak stává největším nebezpečím pro půstaře.

Máte-li strach půstovat, buď to tedy nedělejte (aby jste si neublížili), nebo to dělejte s člověkem, kterému natolik důvěřujete, že strach ztratíte. Je mnoho lidí, kteří v důsledku náhlého nedostatku jídla zemřeli už po několika dnech, kdy skutečný půstovací proces ještě ani nezačal. Nutit někoho k půstu, má-li z hladovění strach, je životu nebezpečné - ne z důvodu nedostatku stravy, ale pouze z důvodu jeho strachu.

Pocítíte-li během půstu strach, pak čím více se budete cítit v ohrožení zdraví či života z důvodu půstu, tím dříve byste měli s půstem skončit. Strach z jiných důvodů má také ničivou sílu. Člověk je během půstu citlivější, proto strach může způsobit více škody.

Strach je stav úplné absence Lásky (síly vytvářející Život - jak bylo popsáno dříve). Tento stav způsobuje zánik Života. Proto, čím méně Lásky se projevuje skrze bytost, tím více tato bytost cítí ztrátu energie tvořící Život a tudíž tím více strachu cítí. Takže pokud cítíte strach, znamená to, že tlumíte (potlačujete) Lásku, jediný zdroj života pro vaši mysl i tělo. Dovolíte-li Lásce, které jste vlastně zdrojem, aby se více projevila, tehdy strach zmizí. Strach a Láska nikdy neexistují současně.

Rozhodnete-li se zbavit blížícího se strachu, můžete použít následující cvičení, které ve vás uvolní Lásku.

Sedněte si nebo lehněte v relaxační poloze a utište se. Dýchejte volně a v klidu se soustřeďte na pocítění Lásky, které jste zdrojem a která z vás přirozeně vyzařuje. Pociťte ji ve středu bytosti, kterou jste, kde se nachází zdroj vašeho života. Tento zdroj vyzařuje vždy tak intenzivně, jak to vaše mysl dovolí. Takže teď jej nechte projevit se plně. Nechte ho zářit jako slunce, ohřívat vás celého i vše kolem. Dovolte to plně a pociťte Lásku. Ciťte, ciťte ... jak Láska zaplavuje vás i všechno kolem vás. Nevytvářejte Lásku, nevytvářejte něco, čeho jste zdrojem - Láska se projeví sama, pokud jí to pouze dovolíte.