PSYCHICKÁ NESTABILITA <<< OBSAH >>> ZMĚNY KŮŽE


ZTRÁTA REALITY

Po několika týdnech půstu (nebo i dříve) můžete pozorovat, že se způsob vašeho vidění a chápání světa změnil. Změnilo se také vaše myšlení a jednání v tomto světě. Některé věci, slova a činnosti změnily svou hodnotu (podle vašeho názoru, samozřejmě).

Je velmi mnoho způsobů, jak může dojít ke změně vnímání. Například, díváte se na lidi a na to, co dělají, jako byste se na ně dívali v divadle, protože se cítíte, jako byste zde nebyli přítomni, jako byste se nepodíleli na existenci tohoto světa.

Některé věci, které jste byli zvyklí dělat a některá témata, o která jste se zajímali, se staly nedůležité nebo dokonce bezcenné, i když dříve pro vás bývaly cenné a užitečné. Máte dojem, že některé věci se učíte opět od začátku, také činnosti, jako je řízení auta, žehlení, psaní, mohou být pociťovány jako nová zkušenost. Věci, které jste dříve prováděli automaticky, mohou nyní vyžadovat zvláštní pozornost - jako byste už zapomněli, jak je dělat.

Jiné věci, které dříve vyžadovaly soustředění, nyní můžete dělat snáze, stávají se přirozenějšími. Zaznamenáváte a věnujete pozornost obrazům, zvukům, zápachům, kterých jste si dříve nevšímali. Můžete zaznamenat mnoho dalších psychických změn. Můžete mít chvílemi dojem, že je to podobný stav, jako být pod vlivem drog.

Obecně lze říci, že vnímání a chápání reality světa se změnilo. Můžete mít dokonce podezření, že něco není v pořádku s vaší psychikou. Členové vaší rodiny i přátelé také mohou zaznamenat vaše další "divné" reakce.

Takže co se stalo? Nastalo mnoho změn v psychice. Části tvořící vaše myšlení změnily své aktivity, například inteligence se stala klidnější. Také endokrinní žlázy fungují jinak, například se vylučuje více endorfinů a méně adrenalinu.

Tento stav může trvat nějakou dobu, jejíž délka závisí na jednotlivci. Je to dobrý čas k pozorování sebe a učení se z toho. Není žádný důvod k obavám, pokud tělo není ve stavu vyhublosti nebo vyčerpání. Takže si můžete vychutnat nové prožitky.