BOLESTI <<< OBSAH >>> ZTRÁTA REALITY


PSYCHICKÁ NESTABILITA

Mezi půstaři jsou též lidé, kteří se mě ptají: proč se během půstu projevuje tolik vzteku, nenávisti, podrážděnosti atd.? Půstující člověk se diví, kde a proč se bere ten obrovský příliv negativních emocí. Na druhou stranu členové rodiny přiznávají, že je těžké snášet takovou osobou. Je to dost dobře možné, protože půstař procházející tímto procesem může být nepředvídatelný. Například, může "bezdůvodně" hodit sklenicí džemu o zeď, vybuchnout s křikem na jinou osobu, propuknout v pláč. Nálada půstaře se může změnit v jediném okamžiku.

Jiní půstaři cítí psychické reakce projevující se smutkem, rezignací, nezájmem o cokoli. K těmto lidem se dostavuje známý pocit "nesmyslnosti toho všeho", který může trvat dny, týdny. Na jednu stranu tito lidé cítí, že se jim nechce nic dělat, na druhou stranu cítí výčitky svědomí kvůli své lenosti a také vidí "nesmyslnost takového života". Někteří z těchto lidí dokonce říkají, že mají už dost takového života, vidí jeho bezúčelnost a nechtějí už žít déle, nebo by nechtěli vůbec existovat.

Popsaná reakce nastává, protože se pročišťuje psychika. Půst čistí nejen fyzické tělo, ale také všechna ostatní těla člověka. Proto se také i mysl čistí, její toxiny vycházejí na povrch a blokády se uvolňují.

Mimochodem, toto čištění mysli umožňuje lidem vnímat věci takové, jaké skutečně jsou. To umožňuje člověku uvědomit si pravý smysl života, že ... že je to jen hra, že nemá žádný smysl, pokud si ho nevytvoříte ve své mysli. Co může cítit člověk, který právě objevil pravý smysl života?

Další příčinou psychické nestability mohou být nemateriální (také známí jako astrální nebo mentální) paraziti připojení k osobě. Takový parazit je nemateriální bytost, která se živí emocemi a myšlenkami člověka. Většina obyvatel Země živí na sobě takový druh bytosti.

Nejčastěji se tito parazité připojují k lidem plným strachu, vzteku, nenávisti a dalších destruktivních emocí. Takový parazit se živí právě tímto typem emocí. Čím častěji a silněji někdo reaguje emotivně, tím lépe se paraziti cítí a tím více parazitů může tato osoba uživit. Když se člověk stabilizuje emocionálně tak, aby z něj nevycházely žádné špatné emoce a myšlenky, jeho paraziti hladoví a cítí se špatně. Půst přispívá k měknutí emocionálních projevů. Paraziti tedy tlačí osobu k projevování špatných emocí, protože jsou po nich hladoví. Neposkytne-li jim je půstující člověk po dostatečně dlouhou dobu, paraziti ho opustí a dotyčný bude od nich očištěn. Suchý půst, v kombinaci s kontemplací Světla a Lásky, je v tomto případě mimořádně účinný.

Dalším důvodem pro různé emocionální reakce je zvyšující se citlivost na podněty. Půstující postupně očišťuje své tělo a jeho smysly. Když čistota fyzických a nefyzických smyslů vzroste, sníží se potřebná stimulační úroveň vnímání. Jasnější smysly jsou citlivější na podněty a fungují v širším spektru vnímání.

Osoba na to nemusí být připravena, takže obvyklá intenzita podnětů může být pro ni příliš silná. Příliš silné podněty mohou osobu podráždit. Například to, co bylo dosud vnímáno jako konverzace běžnou hlasitostí, může být během půstu vnímáno jako zvýšená hlasitost nebo dokonce křik, což může dráždit.

Kromě těchto emocí může půstující mít zkušenosti i opačné, např. náhlé objevení se (bez zjevného důvodu) radosti, pocitu snadného (bezproblémového) života, Lásky vycházející z nitra.

Během půstu se mohou objevovat různé příjemné i nepříjemné emoce, doprovázené určitými reakcemi. U každého jednotlivce se to projevuje odlišně. Každopádně je to projev blahodárného vlivu očistného procesu, proto je to důvodem spíše k radosti než k obavám.

U některých lidí se mohou během půstu objevovat tzv. paranormální schopnosti. Tehdy člověk přijímá informace z jiných dimenzí, než pouze z materiální. Není-li člověk připraven, může se domnívat, že se děje něco špatného s jeho psychikou. V závislosti na jeho chování, jiní mohou dotyčného považovat za duševně nemocného a dokonce používat jeho případu jako důkaz, "jak škodlivý" půst je.

Psychiatrické léčebny jsou plné velmi citlivých osob. Lékaři nechápou, co se děje s takovými lidmi a předepisují jim chemikálie pro snížení aktivity mozku (zamlžují jim ho). Kromě toho jim namlouvají, že jsou duševně nemocní (rodina se k této hypnóze připojuje), vytvářejí jim sugesce způsobující, že se cítí tak špatně. Tito "nemocní lidé" potřebují informace o světech (dimenzích) jiných, než je tento materiální, ne chemické nebo psychické jedy. Mnohé z těchto osob jsou mimořádně vyvinutí jedinci, kteří se ztratili a nyní se potřebují naučit více, aby porozuměli a využili své schopnosti.

Psychická nestabilita může trvat velmi dlouho, několik měsíců či dokonce let. Tehdy individuálně vybraná duševní cvičení mohou být velmi prospěšná, aby se daná osoba naučila lépe ovládat svou mysl i smysly.

Pokud během půstu zažíváte emoce a jejich doprovodné reakce, kterých se chcete zbavit, můžete cvičit kontemplaci Světla a Lásky. Ve skutečnosti je to kontemplace pasivity, ve které se připravujete na pocítění projevení se Světla a Lásky (kterých jste, ve své podstatě, zdrojem). Čím více necháte Světlo a Lásku projevovat se skrze vaši mysl a tělo, tím dříve vás přestanou obtěžovat tzv. negativní emoce a tím dříve odejdou nemateriální paraziti.