DEHYDRATACE <<< OBSAH >>> NEVOLNOST A ZVRACENÍ


ZÁVRATĚ A MDLOBY

To jsou časté příznaky, pouze málo dlouhodobých půstařů může říct, že se s nimi nesetkalo. Obzvláště u osob s nízkým tlakem může docházet k nepříjemným situacím. Tyto osoby musí věnovat zvláštní pozornost tomu, aby jejich krevní tlak neklesl příliš, protože by to mohlo být nebezpečné pro správnou činnost organismu. Jste-li jednou z těchto osob, je lepší začít s půstovním tréninkem, sestávajícím z řady postupně se prodlužujících půstů. Tímto způsobem se tělo postupně samo čistí a učí se přitom reagovat menším poklesem krevního tlaku.

Jiným řešením (ne až tak moc dobrým) je pití bylin během půstu - ve velmi malých dávkách a pouze v případě skutečné potřeby. Mnohem lepším řešením jsou energizující cvičení, akupresura, akupunktura, masáže a podobné procedury, které zvyšují krevní tlak.

Mnoho lidí vzdává půst kvůli závratím a mdlobám. Tyto symptomy vypadají dost strašidelně na to, aby otřásly sebedůvěrou půstujícího a aby v něm vzbudily obavy o stav svého těla. Závratě a mdloby nejsou tak nebezpečné jako důsledky, které s sebou přináší, proto je třeba zaměřit pozornost na možné důsledky. Nejdůležitější je zajistit, aby osoba trpící závratí nebo mdlobou neupadla a nepřivodila si tak sama nějaká zranění.

Závratě, a to od mírných, až po ztrátu vědomí, jsou nejčastěji způsobeny příliš nízkým krevním tlakem nebo příliš nízkou hladinou cukru v krvi. Při půstu, obzvláště v počátečním stadiu, tělo prochází mnoha změnami, které lze označit až za revoluční. Jedním z příznaků těchto změn je kolísání krevního tlaku, obzvláště jeho pokles.

Snížení krevního tlaku lze většinou pociťovat mezi prvním a pátým týdnem půstu, s měnící se intenzitou. Později, spolu s pročištěním se těla a jeho adaptací na život bez jídla, se stabilizuje krevní tlak na úroveň optimální pro daného člověka. Epizody kolísání krevního tlaku se mohou dostavovat také později. U každého člověka to bude individuální - v závislosti na fyzické aktivitě, množství a typu vypitých tekutin, teplotě, atmosférickém tlaku a jiném.

Změny krevního tlaku samy o sobě nejsou tak nebezpečné, jako pohyby prováděné osobou. V zájmu osobní bezpečnosti je velmi důležité, abyste se vyhnuli náhlým změnám polohy z lehu nebo sedu do stoje. Při vstávání je lépe se o něco opřít nebo se podepřít položením rukou na židli, stůl atd. a pomalu se vzpřímit do stojící polohy. Když cítíte, že přichází závrať, přestaňte vstávat a raději se opět posaďte. Nepohybujte se příliš rychle, abyste zabránili zatmění před očima.

Je vhodné zapamatovat si, jak se zachovat ve chvíli závratě se zatměním před očima (projev náhlého nedokrvení mozku, předcházejícího mdlobě). V takovém případě se sehněte tak, aby byla hlava níže, než trup, ruce umístěte dolů před hlavu. Máte-li pocit, že se stav i nadále zhoršuje, pomůže ve většině případů podřep - položte ruce pevně na zem (zapřete se o ně) a hlavu spusťte volně mezi ramena.

Přetrvávají-li závratě, odpočiňte si chvíli. Lehněte si a zvedněte nohy opřením o zeď nebo položením na židli.

Pokud přetrvává kolísání krevního tlaku, způsobující časté mdloby nebo trvající příliš dlouho, pečlivě zvažte pokračování v půstu a poraďte se s kompetentním lékařem. Je také velmi vhodné provést kontrolu hladiny cukru v krvi.