ZVĚDAVOST <<< OBSAH >>> OSOBNÍ DOTAZNÍK


PŘÍPRAVA NA ZMĚNU ŽIVOTNÍHO STYLU

Všimli jste si někdy, jak často člověk dělá rozhodnutí, aniž by měl představu o tom, co ho čeká v podobě konečného výsledku? Člověk nejen nezná výsledek, on také neví, co je skutečným důvodem jeho rozhodnutí. Rozhodne se pro něco pod vlivem emočního stimulu, čili (metaforicky) jedná jako stroj, který byl vyroben, aby se spouštěl pouhým stiskem tlačítka. Popisuji zde případ neuváženého rozhodnutí, učiněného pod vlivem sociální sugesce.

Každá změna životního stylu se na člověku odráží. Každá změna, kterou udělá ve své fyzické nebo psychické sféře, se odrazí v jeho životním stylu. Když se seznámí se ŽSBJ, změny v jeho osobnosti a životě jsou pociťovány tak výrazně, že jejich výsledky se mohou stát nepřijatelné. Chování nejedícího, jeho vztahy s lidmi, předměty, místy a situacemi a také postoj k tomu všemu, to vše začne být jiné, některé vztahy se stanou dokonce úplně opačné, než byly dříve.

Pokud se chystáte začít s ŽSBJ, nebo začnete zkoušet dlouhé půsty, stojí za to si to důkladně promyslet (aby bylo možné předvídat případné dopady) a uvědomit si, co je skutečným důvodem tohoto rozhodnutí. Zvažte, zda jste připraveni (hlavně psychicky) na očekávané či jiné okolnosti, protože ty vedou ke změnám v mezilidských vztazích.

Osobní dotazník a technická analýza zvaná PCT (=Proč? Co z Toho?), níže popsaná, vám může pomoci zjistit, co je pravým důvodem vašeho rozhodnutí a jaký může být výsledek. Tyto metody jsou vhodné pro přijímání různých rozhodnutí, nejen těch, která souvisejí s nejedením nebo půstováním. Pokud tyto metody budete při rozhodování používat, zaznamenáte velké příznivé změny ve vašem životě. Mezi jinými si můžete všimnout, že se stáváte více svobodnějšími, protože budete méně ovlivněni sociální sugescí.