ZÁVISLOSTI <<< OBSAH >>> DIETA


ZVYKY

Zvyk lze odlišit od závislosti podle emocionální reakce člověka. Když se člověk vzdává zvyku (zastaví zvykové konání), nevznikají v něm z tohoto důvodu emoce (nejčastěji jde o ty nepříjemné, které jsou založeny na strachu). Osvobození se od závislosti je obtížné a často způsobuje nepříjemné emocionální reakce, ale vzdání se zvyku není pociťováno jako něco, co je obtížné a nepříjemné.

Během adaptace na ŽSBJ se některé zvyky zastaví nebo změní, a to zejména ty, které souvisejí s jídlem. Například, pokud jste každé ráno nakoupili jídlo a pak posnídali s rodinou, počítejte s tím, že možná budete chtít tento zvyk zrušit. Přemýšlejte, jak budou členové rodiny reagovat a jak to budete pociťovat vy. Budete s nimi o tom nejdříve mluvit?

Možná máte i jiné návyky, a proto stojí za to popřemýšlet, zda jejich změna nebo odstranění ovlivní váš život (zvažte přinejmenším sociální vztahy). Příklady zvyků jsou např. posezení s přáteli v baru, večeře s klienty, pikniky, rybolov, zpracování ovoce (zásoby na zimu), nákup potravin každý pátek v supermarketu, pečení koláčů na dovolenou. Když se vzdáte všech těchto zvyků, jak to ovlivní váš rodinný život, plánování času, pohodu?

Kromě toho mohou vzniknout nové návyky, protože, například, můžete najít více "volného času", který byl dříve svázán s věcmi, souvisejícími s jídlem. Pravděpodobně nebudete chtít připravovat jídlo jako dříve, sedět u stolu s ostatními když jedí, mýt nádobí. Jak ten čas využijete? Zrodí se nový zvyk?

Skutečnost, že budete své zvyky měnit, není zpravidla dostatečný důvod pro vzdání se dlouhých půstů nebo zahájení ŽSBJ. Na druhou stranu je třeba zvážit, jaké změny se mohou objevit ve vašem životě a zda je vymizení obvyklé činnosti vhodné. Jak daleko mohu zajít a dovolit posun ve směru těchto změn?