PŘÁTELÉ <<< OBSAH >>> ZVYKY


ZÁVISLOSTI

Pokud víte, že můžete žít bez jídla a rozhodli jste se přizpůsobit tomu své tělo, pak jste pravděpodobně bez závislosti na cukru, soli, nikotinu, alkoholu, drogách, přejídání atd. Ale pokud vás budou i nadále poutat, znamená to, že nejste připraveni. To neznamená, že to nemůžete zkusit, nebo že nebudete moci dosáhnout úspěchu.

Závislosti nedělají hladovění nebo nejedení nemožné, i když jsou obvykle poměrně silnou překážkou na cestě. Faktem je, že díky půstu, anebo pokusu začít ŽSBJ, se člověk může osvobodit od závislostí. Zdravotní půst je jedním ze skutečně účinných způsobů, jak osvobodit člověka od závislostí, zejména pokud jde o jídlo.

V případě nejedení statistiky ukazují, že osoba se závislostí (dokonce i když je schopna půstovat po dlouhou dobu) nezískává schopnost ŽSBJ bez poškození těla. Stávající závislost ukazuje, že oblast vědomí, ve které ta osoba žije, není dostatečně rozšířená. To má za následek neschopnost dotyčného učinit v programech instinktu náležité změny, které jsou nezbytné pro ŽSBJ. Pokud, i přes existující závislost, daná osoba udržuje tělo a mysl při ŽSBJ ve správném funkčním stavu, je to výjimka ze statistického pravidla.

Osoba svázaná závislostí potřebuje, jako první krok směrem k dosažení ŽSBJ, zvážit osvobození se od závislosti. V první řadě jde o práci s emocemi. Teprve pak lze očekávat osvobození od potřeby vyživovat tělo

Závislosti jsou složité téma na samostatnou knihu. Chci zdůraznit jednu věc a to, že závislost je program (tedy automaticky fungující mechanismus) v instinktu, který zotročuje člověka tak dlouho, dokud daná osoba dovolí programu fungovat.