RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI <<< OBSAH >>> PŘÁTELÉ


SPOLUPRACOVNÍCI

Většina z výše uvedeného, co se týká rodinných příslušníků, platí i pro spolupracovníky. Častá a dlouhodobá práce na stejném místě vytváří mezi lidmi zvláštní vztah rodinného typu.

Dokonce i když je přesvědčíte, aby uvěřili vašemu vysvětlení, proč jste se vzdali přestávky na oběd, kterou všichni byli zvyklí využívat společně, jak dlouho budete skrývat pravdu? Stojí to podvádění za to? Váš vzhled a chování se změní, takže dříve nebo později to zjistí.

V závislosti na vašem vztahu s kolegy se můžete stát objektem jejich obdivu, napodobení nebo závisti, vtipů, nenávisti. Takže než začnete, zkuste si představit, jak by mohli reagovat. Předvídáním jejich reakcí můžete naplánovat předem, jak budete odpovídat, nebo se můžete rozhodnout, že se alespoň na nějakou dobu vzdáte své představy o ŽSBJ.

Vaše představivost, díky které budete moci předvídat možné reakce kolegů a nadřízených na pracovišti, vám může pomoci vyhnout se nežádoucím situacím. Příkladem takové situace může být ztráta zaměstnání kvůli svým nadřízeným, kteří se mohou domnívat, že jste se stali duševně chorými nebo členy nějaké nebezpečné sekty.

To znamená, že vývoj událostí bude záviset na druhu a místu práce, na reakci kolegů, na vašem chování. Mohou být pro vás příznivé, nevýznamné nebo zničující. Když budete předvídat tyto události a reakce lidí, můžete se připravit na změny, změnit plán anebo rezignovat.