ANALÝZA PCT (Proč? Co z Toho?) <<< OBSAH >>> SPOLUPRACOVNÍCI


RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI

Rodinní příslušníci, se kterými denně žijete ve stejné domácnosti, jsou lidé, kteří mají největší vliv na váš život (a vy na ně - jde o vzájemnou sociální sugesci). Jejich postoj vám může pomoci, znesnadnit nebo znemožnit pokračovat v přípravě na ŽSBJ. Stojí za to zvážit jejich názory a možnost ovlivnění vašeho rozhodnutí změnit životní styl.

Na začátku bude vaším hlavním úkolem jim důkladně vysvětlit, co budete dělat a proč to budete dělat. Jejich spolupráce bude pro vás užitečná, proto čím lépe vám budou rozumět, tím méně překážek se z jejich strany objeví.

Je dobré si uvědomit, že stát se inediatem může způsobit tak velké změny ve vašem postoji a porozumění věcem tohoto světa, že to zpočátku pocítíte jako zhoršení vztahů s nejbližšími osobami. V krajním případě, při nedostatku pochopení z obou stran, může dojít např. k izolování se od rodiny nebo k rozpadu manželství. Znám několik lidí, kteří se po přechodu na ŽSBJ rozvedli.

Energie a vyzařování vašeho těla se výrazně změní. To může způsobit disharmonii (nesoulad) mezi vámi a vaším partnerem, dětmi, rodiči a dalšími členy rodiny. Pokud tomu neporozumí a nepodpoří vás (protože oni si vybrali jinou cestu růstu), je téměř jisté (jako pravidlo s výjimkami), že nastanou nepříjemné situace mezi vámi všemi. V takových případech se stává nesoulad obtížně snesitelný, protože se objeví strach, podrážděnost, nenávist, vztek a podobné nepříjemnosti.

Může však dojít i k opačnému vývoji. Energie vašeho těla bude mít oduševňující vliv na osoby, se kterými žijete. Tomu se říká "zvyšování vibrací jiných lidí". Výsledkem toho bude, že se začnou více zajímat o nemateriální stránku života. To může změnit jejich postoj k příjmu potravy.

Jestliže se však i přes námitky, vyjádřované členy rodiny, rozhodnete začít adaptovat na ŽSBJ (nebo dlouhotrvající půsty), bylo by lepším řešením se od nich na nějaký čas oddálit. Můžete měsíc, nebo déle, bydlet na jiném místě nebo můžete poslat členy rodiny na dovolenou, takže budete doma sami.

Je dobré připomenout, že podpora, anebo odpor členů rodiny, jsou často rozhodujícím faktorem, zda rozhodnutí bude realizováno, nebo skončí neúspěchem. Proto v případě negativního postoje členů rodiny stojí za to zvážit, zda vůbec začínat.