OSOBNÍ DOTAZNÍK <<< OBSAH >>> RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI


ANALÝZA PCT (Proč? Co z Toho?)

Hlavním cílem analýzy "Proč? Co z Toho?" je uvědomit si skutečný důvod rozhodnutí, které člověk dělá. PCT lze označit za psychologickou metodu intelektuální analýzy, během které člověk pozná hlouběji sám sebe v souvislosti s danou otázkou. Konečný výsledek je, že osoba si uvědomí prvotní (pravdivý) důvod svého rozhodnutí.

Tuto analýzu je nejlépe provádět sebou a na sobě, protože upřímnost je základem pro nalezení vlastní konečné odpovědi (čili úspěchu). Pokud je k vám někdo upřímný tak, jako vy sami k sobě, můžete udělat analýzu pro tuto osobu (a naopak).

Nejlépe je provádět analýzu PCT písemně. Opatřete si velký list papíru (např. formátu A0) a do levého horního rohu napište otázku.

Nyní na tuto otázku odpovězte. Zapište si všechny odpovědi, které se mohou objevit. Můžete kreslit šipky od otázky k odpovědím, abyste lépe vizuálně pochopili průběh svého myšlení.

Následně na každou odpověď položte otázku začínající slovem "proč". Když odpovíte na tuto otázku, znovu se ptejte "proč ...". A tak dále, až do vyčerpání odpovědí. Pokud už nenajdete logickou odpověď na otázku "Proč ...", zeptejte se sami sebe: "Co z toho?"

Na otázku "Co z toho?" neodpovídejte intelektuálně, místo toho se nalaďte na příjem odpovědi skrze své pociťování. Zůstaňte duševně pasivní, na nic nemyslete; pak se pocity, emoce a obrazy mohou objevit jako odpověď.

Instinkt a intuice se nejlépe vnímá, když je intelekt pasivní, čili nevytváří myšlenky a není naladěn na příjem podnětů ze smyslů. Když intuice nebo instinkt odpoví telepaticky skrze pocity, emoce nebo obrazy, tehdy je odpověď nejúplnější.

Obraz, který jste na listu papíru z mnoha otázek a odpovědí vytvořili, se může podobat stromu. Namísto vytvoření takového obrazu můžete použít jednotlivý list papíru pro skupinu odpovědí, anebo dokonce pro každou z nich.

Zajímavé je to, že otázka "Co z toho?" v sobě obsahuje nejmoudřejší a nejpravdivější intelektuální odpověď: "Nic" (v polštině "No i co z tego?"). Všimli jste si? Když dostatečně upřímně a hluboce provedete na sobě analýzu PCT, najdete tuto odpověď na konci.

Zde je příklad analýzy PCT: ROZHODL JSEM SE ZHUBNOUT.

> Proč jsem se rozhodl zhubnout?

odpověď 1.

- Abych se více líbil lidem.
> Proč se chci více líbit lidem?
– Když mi lidé dají vědět, že mě mají rádi, budu se cítit lépe.
> Proč očekávám (potřebuji) pozitivní názor na svoji osobu?
– To, jak mě lidé oceňují určuje, jak se cítím.
> Proč to, jak se cítím, závisí na úsudku někoho jiného?
– Mé sebevědomí není dostatečně silné.
> Proč mám tak nízké sebevědomí? ... a tak dále.

odpověď 2.

– Aby si mě X všiml a měl mě rád.
> Proč se starám, zda mě má X rád?
– Protože ho miluji.
> No a co? ... a tak dále.

odpověď 3.

– Aby se moje tělo fyzicky zlepšilo.
> Proč chci své tělo fyzicky zlepšit?
– Protože se pak cítím lépe a jsem více atraktivní.
> Proč mi záleží na větší atraktivnosti?
– Protože se pak budu ostatním víc líbit.
> Proč se chci ostatním víc líbit?
– Vlastně chci, aby si mě více všímal X.
> Proč mi záleží na X? ... a tak dále.

odpověď 4.

– Abych ušetřil peníze za jídlo.
> Proč chci ušetřit peníze za jídlo?
– Myslím, že mám příliš málo peněz.
> Proč chci více peněz?
– Cítím se tak jistější.
> Proč se cítím finančně nejistý?
– Obávám se, že jednoho dne nebudu mít peníze na živobytí.
> No a co?
– Pak budu žít v chudobě.
> No a co? ... a tak dále.