PŘÍPRAVA NA ZMĚNU ŽIVOTNÍHO STYLU <<< OBSAH >>> ANALÝZA PCT (Proč? Co z Toho?)


OSOBNÍ DOTAZNÍK

Než se rozhodnete přizpůsobit vaše tělo životu bez jídla, stojí za to se upřímně zeptat sami sebe na následující otázky. Před zodpovězením těchto otázek zůstaňte tiše v klidu, abyste mohli lépe procítit vnitřní pravdivou odpověď.

V tomto případě je výhodnější se naladit na odpovědi pocházející z intuice. Odpovědi a omluvy, nalezené intelektem, mají menší význam. Ať tak či onak, nestojí to za to hledat pro sebe výmluvy, protože pravdivý obraz skutečnosti se skládá pouze z faktů a toho, co cítíte.

Osobní dotazník je třeba spojit s analýzou PCT, abyste pro rozhodování měli co nejúplnější obraz sebe sama. Úplná analýza může trvat od několika hodin, až po několik měsíců.

Takže upřímně odpovězte sami sobě:

 1. Proč chci začít ŽSBJ? Co je mým hlavním, nejhlouběji skrytým cílem?
 2. Bude můj dosavadní životní styl překážkou?
 3. Jsem připraven na velké změny, které nastanou v mém vztahu se členy rodiny, přáteli, kolegy a dalšími osobami? Mohu předvídat, jaké to budou změny?
 4. Dovoluje mi můj stav psychického zdraví to udělat?
 5. Zahrnuje cesta mého duchovního růstu ŽSBJ?
 6. Opravdu "vím, že mohu" a "vím, jak to udělat"?
 7. Pokud nastanou problémy, koho budu žádat o radu?
 8. Už jsem mluvil se svými blízkými příbuznými, takže vím, jaký je jejich skutečný názor na mé rozhodnutí?
 9. Bojím se? Čeho?
 10. Jsem si plně vědom, že adaptace na ŽSBJ je většinou spíše duchovní, než fyzický proces?
 11. Do jaké míry mě ovlivňuje sociální sugesce?
 12. Vlastně, k čemu mi to je?