KONTEMPLACE PASIVITY <<< OBSAH >>> METODY


ENERGIZUJÍCÍ CVIČENÍ

Jedná se o druh cvičení (nikoli nezbytně fyzických), která zajistí citelné zvýšení životní energie. Únava, ospalost, slabost atd., po energizujícím cvičení člověka opustí. Cvičení tohoto druhu zvýší správnou cirkulaci a výměnu různých energií a informací mezi orgány lidského těla, ale také mezi cvičící osobou a okolím.

Když děláte energizující cvičení (na rozdíl od typické gymnastiky nebo posilování), nevydáváte energii (aby svaly pracovaly a unavily se), ale dodáváte ji sobě. O to jde, protože to je důležité zejména v počáteční fázi adaptace na život bez jídla.

Je mnoho známých (hlavně v Asii) systémů energizujících cvičení. Nejčastěji můžeme slyšet o indické hatha józe a pránájámě, čínských čchi-kung a taj-ťi, tibetských obřadech, západních izometrických cvičeních a různých vizualizacích. Systémů je mnoho a každý systém má školy - objevuje se tisíce možností, které mají stejný cíl, znatelné zvýšení životní energie v těle cvičící osoby.

Pravidelně prováděné energizující cvičení má na člověka tak pozitivní vliv, že v důsledku toho jeho tělo pozbývá nemocí, stárne mnohem pomaleji a umírá později. Století kmeti, plní energie a duševní aktivity, vypadající jako čtyřicátníci, mistři energizujících cvičení dosvědčují to, že tento druh činnosti má mnoho co nabídnout.

Mnoho osob, které pravidelně cvičí, pociťuje sníženou potřebu jíst. V některých případech hlad zcela mizí, pokud se energetická hladina stane dostatečně vysokou. V čínských cvičeních čchi-kung a taj-ťi se tento fenomén nazývá bi-gu, kdy daná osoba nepociťuje hlad a tak nic nejí týdny, měsíce nebo roky. Taková osoba je stále v perfektním stavu a její tělo téměř nestárne (biologický věk se dokonce snižuje).

Pro osobu, která půstuje, nebo jejímž cílem je realizovat ŽSBJ, tato informace znamená, že pravidelné provádění energizujících cvičení je v této době velmi žádoucí a přináší znatelné výhody. Většinou je to tak, že bez energizujících cvičení není osoba během realizování ŽSBJ schopna udržet tělo ve správném fungujícím stavu.

Jste-li rozhodnuti provádět energizující cvičení, můžete si zvolit jednu ze škol a řídit se jejími instrukcemi. Máte také další možnost - můžete si sami vypracovat pro vás nejvhodnější sestavu cviků. Je to jednodušší, než si můžete myslet. Pokud chcete, začněte již nyní.

Postavte se, zavřete oči, uvolněte se a soustřeďte se na sebe. V první řadě zaměřte pozornost na tok energie v těle, ne na pohyb a svaly. Před cvičením se nerozptylujte pozorováním ostatních cvičících (nejraději na ně zapomeňte). Nejdůležitější je se utišit a soustředit na energii, která proudí jak skrze vás, tak i mezi vámi a okolím. Je vhodnější se soustředit na pociťování energie, ne na její korigování.

Když zůstanete soustředěni na proudící energii, můžete začít pociťovat, že se svaly chtějí hýbat. Nechte je, ať tak učiní samy, nechte tělo vytvořit si vlastní pohyby, jaké chce. Jaký druh pohybu to bude (např. elegantní, symetrický apod.) není důležité, pokud i nadále zůstanete soustředěni na energii. Tělo si vybere pohyby, které vám lépe umožní cítit energii. Současně se hladina energie bude zvyšovat. Můžete to vnímat jako kontemplaci pociťování energie.

Kontemplace, vizualizace, energizující cvičení, to jsou důležité prvky na cestě vědomého duchovního vývoje. Jejich pravidelné provádění vede ke všeobecnému rozkvětu člověka. Výsledkem je, že se mysl stane lehčí, tvořivější a pokojnější a tělo se vrátí do dokonalého stavu, což se projeví mimo jiné také jeho oživením a omlazením. Jedním z výsledků této činnosti je změna závislosti mezi člověkem a hmotou, zvanou jídlo. To může způsobit, že potřeba jídla zmizí, protože jídlo se stane jednoduše zbytečné.

Cvičící osoba se stane bytostí s tzv. vyšší vibrací, což způsobí, že bude čím dál více přirozeně vyzařovat Lásku. Ve světě nemateriálním je takový člověk viděn jako mnohem zářivější bytost. Pak už nemluvíme o jedení nebo nejedení, protože se to stane bezvýznamné.