Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Znamení Štíra

Do tohoto znamení vstupuje Slunce dne 24. října a zůstává v něm do 22. listopadu. Vládcem znamení je Mars.

Vzhled

Lidé narození v tomto znamení bývají velmi vysocí a mají velmi pronikavé myšlení.

Povaha

Jsou neobyčejně bystří, všechno nové a neznámé velmi rychle pochopí. Jejich myšlení však nejen přijímá vědomosti, ale též je rozvíjí. Obyčejně mívají originální názory, které s úplným fanatismem také obhajují. Když jim někdo odporuje, dokáží se trochu rozčilit. Zvykají si být paličatí; když si už vytvořili svůj názor, málokdy jej opouštějí.

Zvláštní jsou také tím, že jednou jsou neobyčejně ochotní a dokáží se celí angažovat, podruhé nestrpí ani nejmenší odpor a krutě vystoupí vůči každému, kdo se jim nelíbí. Je velmi těžké je posuzovat, protože nemůžeme nikdy dost dobře odhadnout, na co a jak budou právě reagovat. Někdy očekáváme, že budou laskaví a ochotní, ale oni jsou právě uštěpační a zlostní. A když nečekáme od nich nic dobrého, přímo srší ochotou pomoci. Skoro současně mají chuť pomáhat i ničit.

Velice jim záleží na přátelích. Pro kamaráda jsou ochotni obětovat vše a nic jim není příliš drahé, chtějí-li ho vidět spokojeného. Ale horší je to s tím, kdo se jim znelíbí. Ten pocítí nepřátelství se vší důslednou krutostí. Dovedou se velmi mstít a této své vlastnosti nikdy neváhají využít. Dokáží hanět člověka na každém kroku, jen aby ho znemožnili. V tomto ohledu jsou velmi neúprosní.

Ví se také o nich to, že rádi někoho sledují. A třebaže si nejednou říkají, že to už víckrát neudělají, přece neodolají, neboť je to jejich chorobná vlastnost. Jsou náramně zvědaví. Musí se dozvědět pravdu o soukromém životě osob, o které mají zájem. V tomto případě však nejde o nepřátelství, je to spíš špehování ze zábavy.

Všichni lidé narození v tomto znamení si potrpí na pochvaly a uznání. Chtějí stále slyšet, že jejich myšlení a výkony jsou uznávané. Také s lidmi sympatizují často jen podle míry lichocení. Umějí je okouzlit a ovládnout. Lidi, kterým by se měli podřídit, vůbec nesnášejí. Proto se nejraději přátelí s osobami, které se jim duševně nevyrovnají. Potřebují, aby byli obdivováni. Když se sejdou s člověkem stejně duševně vyspělým, hned je oheň na střeše. Hledají příčinu, aby se mohli pohádat. Používají urážlivého humoru, neboť rádi provokují nepřátele.

Jejich typickou vlastností je velká genialita, projevující se slovy i skutky. Mají vždy nové a podivné nápady, často velmi dobré, ale nedokáží je realizovat. Ve společnosti jsou velmi zábavní a oblíbení. Svými způsoby každého upoutají. Zajímají se také o mystické věci.

Láska

Jejich milostné city se velmi brzy probouzejí. Jsou tak vášniví, že se někdy neovládají. Smysl pro erotiku jim někdy nadělá mnoho zla. Milují velmi vášnivě, nejvášnivěji ze všech jiných typů lidí. Pro lásku obětují vše. Když se zklamou, dokáží se úplně zřítit. V mnohých případech slepě poslouchají svého druha. Je pochopitelné, že pro druhé pohlaví jsou velmi přitažliví. Když se zamilují, jsou přímo neodolatelní a velmi těžké je vymotat se z kouzla jejich osobnosti. Když nenajdou druha, který by je dokázal zcela upoutat, stanou se záletnými. Když jdou za erotikou, neznají překážek.

Manželství uzavírají z lásky. Ale v mnohých případech tento svazek dlouho netrvá, neboť svého druha usouží. Jsou velmi žárliví a velmi nedůvěřiví. Pro jejich panovačnost a hašteřivost není možno s nimi dobře vycházet. Mají sklon k sadismu. Někdy vymýšlejí až nemožné věci, aby svého druha mohli trápit. Když je partner pro toto všechno opustí, je to pro ně těžká rána, která je může i zničit. Není to trápení z nenávisti, ale z lásky.

Mnoho je i takových, co se po bouřlivém milostném životě zcela zřeknou erotiky a věnují se umění anebo náboženství. Mezi lidmi narozenými v tomto znamení najdeme nejvíc náboženských fanatiků.

Když je Mars, který je vládcem tohoto znamení, nepříznivě ozářen, rodí se v tomto znamení lidé s nezřízeným životem, nepřirozenými choutkami, sklonem k orgiím a výtržnostem. Typické pro ně je, že si lásku uchovávají až do vysokého věku svého života.

Pro manželství se jim nejlépe hodí lidé narození ve znamení Raka nebo Ryb, protože sami jsou panovační a potřebují někoho, kdo by se jim dovedl přizpůsobit. Ale dobře se snesou i s osobou narozenou ve znamení Kozoroha. Najdou-li však osobu, které stojí Měsíc ve znamení Štíra, mohli by i s ní být šťastni.

Dětství

Výchova dětí narozených v tomto znamení je velmi složitá. Jsou velmi hašteřivé, tvrdohlavé a poněkud falešné. Nesnášejí námitky, jsou velmi vzdorovité a nedisciplinované. Přitom každého hned odzbrojí svou velkou dobrotou. Jejich výchova vyžaduje moc přísnosti, ale to zase není vždy možné. Proto postačí, když budeme omezovat a podlamovat jejich krutost a špatné sklony. Jinak je třeba jim ponechat svobodnou vůli. Tyto děti už v mládí bývají vládci a tyrany. Je-li v domě víc dětí, jistě je bude ovládat dítě narozené ve znamení Štíra. Ostatní ho budou bez odporu poslouchat, protože se ho budou bát.

Ale bývá z nich i radost, neboť mají otevřenou povahu. Již jako malé přicházejí s moudrými a samostatnými náhledy. Mají dobrý pozorovací talent, bystrou mysl, jsou velmi vtipné a plné humoru. Je třeba podporovat jejich srdečnost a dobrotivost. Když jsou poslušné, pochvalme je, z pochvaly se vždy potěší a jsou nám vděčné za každé uznání.

Velmi brzy se v nich probouzejí sklony k erotismu. Rodiče udělají dobře, když je budou chránit před příliš včasnou zralostí. Když zpozorujeme, že se začínají zajímat o sexuální otázky, je třeba jim včas všechno vysvětlit a vhodným způsobem upokojit jejich zvědavost. Kdybychom to neudělali, začaly by hledat odpověď na tyto otázky někde jinde.

Povolání

Při volbě povolání je třeba vzít v úvahu, že lidé narození ve znamení Štíra dokáží ovládat jiné. Proto si musí vybrat takové povolání, které jim umožní uplatnit vrozené nadání. Mohou být dobrými důstojníky a vůdci. Jejich panovačnost nestrpí odpor. Na druhé straně zas velká dobrota, kterou projevují, jim zaručuje oblíbenost.

Obyčejně mají velké nadání pro medicínu. Když se jí věnují, mohou být z nich dobří chirurgové. Jejich osobní přitažlivost jim dobře poslouží v případě, až se stanou praktickými lékaři. Protože dokáží kombinačně myslit, všechno vidět pronikavě a jasně, jsou také dobrými diagnostiky a snadno zjistí původ choroby. Mezi nimi však najdeme i dobré malíře, dokonce i lyriky.

Nemoci

Po stránce zdravotní jejich jedinou citlivou oblastí jsou pohlavní ústrojí. Již jejich sklon k prostopášnému životu přináší s sebou mnoho nebezpečenství. Lehko dostávají zápaly a jsou náchylní k nákazám. Někdy se u nich vyskytne i střevní choroba nebo poruchy zažívacího traktu, ale to už je řídký zjev.

Ženy mívají velké poruchy v menstruaci, ale i normální průběh je poznačen silnými křečemi a bolestmi. Tehdy jsou nervově podrážděné, citlivé a velmi sklíčené.

Z knihy Ladislav Jančo - Sny, karty, horoskopy