Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Znamení Býka

Slunce vstupuje do tohoto znamení každoročně dne 21. dubna a zůstává v něm do 21. května. Vládcem tohoto znamení je Venuše.

Vzhled

Lidé narození v tomto znamení nebývají příliš vysoké postavy. Většinou mají vysoký zátylek a krátký krk, takže se nám zdají, že jsou zavalití. Jejich ramena jsou kulatá a široká, tvář dosti široká a kulatá, s dobrou zdravou barvou. Čelo mají nízké a nos krátký. Jejich oči jsou velké a milé a zacloněné brvami. Pohled mají mírný a melancholický. Charakteristickým znakem těchto lidí jsou dosti velká ústa, masité rty a velké a silné zuby. Jejich chůze je pomalá a odměřená.

Povaha

Lidé narození ve znamení Býka jsou velmi klidní, trpěliví a nenároční. V životě chtějí dosáhnout především klidu a pohodlí. Jejich náhledy jsou většinou konzervativní, těžko je přesvědčit o něčem jiném a novém. Zřídka se dají ovlivnit a své názory obhajují tvrdě a velmi umíněně. Život si nechtějí komplikovat žádnými novotami, drží se houževnatě věcí, na které si už zvykli. Citově jsou přítulní a věrní. Spojení s nimi se navazuje těžko, neboť jsou příliš odměření; ovšem ne proto, že by byli pyšní, v jejich případě můžeme spíš hovořit o vrozené plachosti. Plachost jim brání v navazování nových známostí a omezuje jejich styk s neznámými lidmi. Avšak i k dobrým přátelům jsou často zdrženliví a uzavření. Někdy by se mohlo zdát, že nejsou přímí, ale je to skutečně jenom zdání, neboť právě lidé narození ve znamení Býka jsou velmi upřímní a poctivě smýšlející.

Typickým znakem těchto lidí bývá velká pohodlnost. Nenávidí jakoukoliv námahu. Neradi chodí mnoho pěšky. Jsou chvíle, kdy se jim dokonce nechce ani přemýšlet. Ale v zaměstnání jsou velmi usilovní a přesní. Z práce však nemají velkou radost, ale můžeme jim závidět jejich smysl pro povinnosti. Při plnění svých povinností jsou mimořádně spolehliví a velmi nezištní. Žádná práce se jim nepříčí a rozkazy plní - pokud jen mohou - co nejpřesněji.

Jsou mírumilovní, ke svým nejbližším velmi dobří a shovívaví, vždy ochotni pomoci.

Ačkoliv jsou odměření a klidní, přece se dokáží velmi rozčílit, vydráždíme-li je natolik, že zapomenou na všecko, co se kolem nich děje. Takové výbuchy jsou obyčejně velmi prudké a těžké je zastavit je. Rozrušíme-li takové lidi, neodmlouvejme jim a neodporujme jim. Nejlépe se jim vyhnout a neprovokovat je k případným nebezpečným činům.

Tyto osoby jsou však v životě velmi praktické a rozvážné. Pod nohama mají pevnou půdu a vždy vědí, co dělají. Neznají fantazii a blouznění, neradi mnoho mluví, vytrvale jdou svou vyšlapanou cestou.

V lidech narozených ve znamení Býka je velmi vyvinuta láska k umění a všemu, co je krásné. Většinou mají silné umělecké schopnosti, zvláště pro sochařství a hudbu. V tomto znamení se rodí mnoho zpěváků. Často mají neobyčejný zájem i o stavitelství.

Je-li Venuše, jako ovládající planeta znamení Býka, vystavena ozařování špatnými planetami, může se stát, že se vyvine méně hodnotný typ lidí, tj. lidí paličatých a lenivých. Na takové lidi se může člověk málokdy spolehnout, neboť nedokáží dodržovat sliby - většinou jen proto, že jsou leniví. Oblibují si jen dobrá a velmi dobrá jídla a rádi se oddávají smyslným touhám.

Láska

Takoví lidé nepatří ani mezi nadšence, ani mezi idealisty. Lásku berou jen z přirozené stránky, nesnášejí dvoření a vůbec neznají sentimentality. Tvrdošíjně a vytrvale se ucházejí o osobu, která je zajímá. A protože jsou málomluvní, o jejich citech nelze říci nic určitého. Ačkoliv jsou jejich erotické pudy velmi silné, jako milenci jsou málo aktivní, těžko od nich můžeme očekávat jasné vyznání lásky. Rádi se zdržují v blízkosti milované osoby a obyčejně si myslí, že na to, aby ji přesvědčili o své lásce, stačí, když jsou u ní. Ačkoliv sami lásku nikdy nevyznávají, touží právě po tom, aby je o své náklonnosti přesvědčovali jiní.

Když jsme se tedy zamilovali do člověka narozeného ve znamení Býka, nesmí nás splést jeho zdrženlivost. Bude lépe, když si zvykneme na jeho tichý a málo aktivní způsob života. V mládí je smyslnost těchto lidí velmi bržděna a často se projevuje až v manželství. Jako manželé jsou věrní, přítulní a rádi se zdržují doma. V manželství bohužel však často ztrácejí své umělecké zájmy a v touze po pohodlí často na umění zapomínají. Proto je třeba, aby druhý partner tyto umělecké zájmy svého druha stále podněcoval. S lidmi narozenými ve znamení Býka můžeme dost dobře vycházet, neboť jsou velmi trpěliví a vyhýbají se hádkám. Důležité je, abychom je nikdy neprovokovali a násilným způsobem nenarušovali jejich klid.

Jde-li o méně hodnotný typ lidí tohoto znamení, bývají v lásce násilní a nespolehliví. Svoje počínání nekontrolují a často propadají úplně surovým smyslnostem.

Partnery pro život by si měli volit mezi lidmi narozenými ve znamení Kozoroha nebo ve znamení Panny. Když se jim to podaří, zavládne mezi nimi harmonie, shoda a velmi dobré vzájemné porozumění.

Mimořádně příjemné by mohlo být takové spojení s osobou, která se narodila ve znamení Ryb. Kdyby našel člověk narozený ve znamení Býka partnera, který při narození měl ve znamení Býka Měsíc, mohl by s ním být velmi šťastný.

Dětství

Děti narozené v tomto znamení nepřinášejí mnoho starostí. Jsou velmi klidné a přítulné, zacházíme-li ovšem s nimi aspoň trochu laskavě. Vůbec neklamou, vždy mluví pravdu. Už zpočátku jsou trochu uzavřené, což znamená, že si k nim musíme hledat cestu. Nesnášejí hlučné hry a vyrušování. Nejraději se baví osamoceny. Těší se ze stavebnic a z her, které vyžadují trpělivosti. Rodiče musí dbát na to, aby už v začátečním stadiu výchovy potláčeli v nich sklony k pohodlí a probouzeli v nich dřímající rozhodnost. Bylo by správné, kdyby se zavčas začaly obírat uměním. Zjistilo se, že například v modelování dosahují velmi pěkných a obdivuhodných výsledků.

Ale rodiče měli by si všímat i hudebního nadání dětí. Důležité je, aby děti svoje schopnosti rozvíjely soustavně a nezanedbávaly je z lenivosti. Protože se z takových dětí mohou lehce stát požitkáři, je třeba zavčas v nich potláčet sklon k přecpávání žaludku. Celkem možno říci, že děti narozené ve znamení Býka nepřišly na svět, aby trápily rodiče.

Povolání

Protože lidé narození ve znamení Býka mají velký smysl pro povinnosti, můžeme s nimi počítat na zodpovědná místa. Jsou nejen svědomití a spolehliví, ale dokáží se postarat i o to, aby všichni jejich podřízení byli odpovědní, přesní a spolehliví. Jako pracovníci jsou ve své činnosti vytrvalí a houževnatí. Těžké však je od nich žádat, aby si rychle zvykli na nové metody práce. Když je necháme pracovat jejich obvyklým způsobem, najdeme v nich nejvěrnější a nejobětavější spolupracovníky. Při práci uvažují střídmě a logicky. Není obavy, že by se dopustili unáhlených a nepromyšlených činů.

Protože mají vrozenou touhu po penězích, na každé práci si dávají velmi záležet. Svou klidnou, houževnatou a nenápadnou tvořivou prací získávají dost často dobře placené postavení. Pro reformy a jakékoliv jiné novosti jsou velmi pohodlní. Výborně se osvědčují jako polnohospodáři, zvláště jako pěstovatelé ovcí. Nejlépe jim vyhovuje klidný a rozjímavý život na vesnici.

Z uměleckých směrů přichází v úvahu sochařství, zpěv a stavitelství. Úspěšně se mohou uplatnit i v chemii.

Ženy narozené ve znamení Býka jsou obyčejně velmi praktické hospodyně anebo vedoucí velkých závodů. Jsou výborné kuchařky a dokáží všechno velmi úsporně zařídit.

Nemoci

Lidé ze znamení Býka jsou náchylní jen k velmi málo chorobám. Bývají to onemocnění krční, jako zánět mandlí, řidčeji mají sklony k hlízám a vředům. Tito lidé však mají odpor k lékům. Nesnášejí chemické léčivé prostředky. Když musí v nemoci užívat nějaké léky, dávají přednost přirozeným léčivým prostředkům, jako jsou byliny a jiné domácí léky.

Z knihy Ladislav Jančo - Sny, karty, horoskopy