Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Znamení Panny

Do tohoto znamení vstupuje Slunce 24. srpna a zůstává v něm do 23. září. Vládcem znamení je Merkur.

Vzhled

Lidé narození v tomto znamení jsou střední až vysoké, celkem souměrné postavy, ale držení těla nemají příliš rovné. Ramena mají totiž trochu svěšená. Celý zjev působí tak trochu dojmem měkkosti a zženštilosti. Jejich tvář je protáhlá, ale oválná, brada málo výrazná. Nos je souměrný a rovný, ale ne příliš výrazný. Pohled moudrý, ale ne živý. Obyčejně mají krátké a tenké nohy.

Lidi této skupiny není možno tak lehce rozeznat, neboť nemají skoro žádné zvláštní znaky. Typické pro ně je, že skoro vždycky vypadají mladší, než jsou ve skutečnosti, což je vidět hlavně na ženách. Hlas těchto lidí bývá jednotvárný a ne příliš silný.

Povaha

Lidé narození v tomto znamení jsou velmi bystří a šikovní. Na život hledí velmi prakticky. Ačkoli se domnívají, že mají velké ideály, je to zřejmě jen sebeklam. Způsob jejich jednání je mírný a líbivý, ale všichni mají sklon k sobectví a ze všech tvorů na světě mají nejraději sebe. Jinak jsou tiší a mlčenliví, jen málokdy se rozčilují. Ve svých náhledech bývají nestálí a snadno se dají ovlivnit. Typickým znakem těchto lidí je zženštilost. Skoro všichni jsou lítostiví a ustavičně trpí pocitem, že jsou nemocní, ačkoli jim vůbec nic není. Nemůžeme o nich říci, že jsou hypochondři, ale přece jen chybí jejich povaze svěžest a jakási přirozená radost. Při jednání s těmito lidmi musíme být velmi opatrní, neboť jsou velmi citliví a urážliví. Kromě toho mají ještě tu špatnou vlastnost, že lidem obyčejně všechno zazlívají a i poznámky řečené v žertu si vykládají ve zlém. Pokud jde o ně samé, nejsou dost ohleduplní, neboť rádi kritizují jiné a na svých spoluobčanech hledají většinou jen chyby. Hlučnost je znervózňuje, dokonce i mírné oživení je jim nepříjemné.

Rádi mají pořádek a systematičnost. Všechno si dovedou dobře rozdělit, na všechno mají svou metodu. Většinou jsou velmi šikovní, v ručních pracích rychlí a přesní, někdy až puntičkáři. Nejednou jim překáží i to, je-li nějaká věc nesprávně položená, například příbor na stole, a takové maličkosti jim dovedou pokazit radost a dobrou vůli. Velmi těžko se jim dokážeme zavděčit. Z toho důvodu mění často služební místa. Ale když si na tyto jejich vlastnosti zvykneme, potom vycházíme s nimi celkem dobře. Jsou velmi úslužní a vždy ochotni pomoci. Protože jsou velmi praktičtí, nejednou od nich žádáme radu. Jejich pozorovací schopnost je velmi přesná. Dovedou vystihnout nejdůležitější body, aniž by se dali splést nějakými vedlejšími okolnostmi. Vidí vše zřetelně a střízlivě. Na všechno hledí prakticky, bystře. Nikdy se nedopouštějí náhlých a nerozmyšlených činů. Všechno si přesně a dobře rozváží. Jejich střízlivé myšlení téměř nikdy není ovlivňováno citovými momenty. Dovedou zacházet s penězi, nejsou mnoho nároční. Nenávidí nápadnost a výstřednosti v módě. Ve své nesmělosti sami nechtějí být nápadní, před ruchem unikají.

Velkou námahu, tělesnou nebo duševní, zdolávají jen těžko. Nesportují, necvičí, ačkoli by to pro ně bylo velmi užitečné.

Láska

Milostné city těchto lidí nejsou silné. Mají sklon k cudnému a zdrženlivému životu. Šíří kolem sebe ovzduší čistoty a nedotknutelnosti. Nesnášejí ostré vtipy nebo poznámky. Rádi se rozčilují nad milostnými vztahy jiných, v tomto jsou velmi nesnášenliví. Ale sami u sebe neberou už obyčejně mravy tak přísně. Rádi koketují. Chtějí se líbit a jsou šťastní, když se do nich někdo zamiluje. Ale jejich přesnost, vypočítavost a důslednost jim lidé často i zazlívají.

V manželství jsou jen někdy příjemní. Domácnost vedou dobře. Umějí si rozdělit peníze a vždy se starají o čistotu a pořádek v domě. Nezřídka jsou otroky své domácnosti. Mezi hospodyňkami najdeme i takové fanatičky, kterým jde víc o pořádek a dobré zařízení než o pohodlí manželů. Takové ženy mohou připravit muži nesnesitelné utrpení. Po celý den se uklízí a čistí a obyčejně je to vše víc na obdiv než na používání.

Muži narození v tomto znamení nejsou právě nejpříjemnějšími manželi. Mnozí z nich nejsou nikdy zcela spokojeni. Jsou často tak pedantní, že se do všeho míchají, například na každém jídle vidí chybu, žádný oběd nebo večeře není podle jejich chuti. Jednou je něco slané, horké nebo příliš okořeněné, podruhé říkají pravý opak. Stále mluví o žaludečních potížích a různých jiných chorobách. Své okolí dovedou trápit až do úplného zoufalství. Člověk je musí vyslechnout a nesmí se jim vysmát, neboť jinak by se s nimi nedalo vydržet. Hráli by si na uražené, celé dni by nepromluvili. Mezi ženami narozenými v tomto znamení najdeme i mnoho takových, které se vůbec nevdají. Zůstávají z nich staré panny, jak jim všeobecně říkáme.

K lidem narozeným ve znamení Panny se nejlépe hodí lidé narození ve znamení Kozoroha. Tito lidé budou nejspíš souhlasit s jejich názory a budou je velmi dobře chápat.

Ale vyšlo by jim i spojení s osobou narozenou ve znamení Býka. V úvahu by mohly přijít i osoby narozené ve znamení Raka, neboť žijí též zdrženlivě. Rovněž výhodné by bylo, kdyby se našel člověk, kterému stojí Měsíc ve znamení Panny.

Dětství

Děti narozené v tomto znamení jsou velmi šikovné a rozumné. Obyčejně se učí velmi lehko. Někdy je až obdivujeme, jak dobře jim jde učení cizím jazykům. Současně se mohou učit více jazykům, neboť výborná paměť jim značně ulehčuje studium.

Jinak jsou to děti klidné a tiché. Nadělají málo hluku, jsou poslušné a dobré. Mají radost ze svého dobrého chování a rodiče po této stránce nemají s nimi mnoho starostí. Již od útlého věku mají rády pořádek a čistotu. Své věci nenechávají pohozené, bez velkých řečí si je uloží. Velkou radost mají, když mohou číst nebo psát. Své dopisy píší tak, že by se i dospělí mohli od nich poučit. Mají velmi rády živé hry. Je však třeba, aby mnoho cvičily, neboť jsou tělesně slabé. Děvčata mají rády pletení anebo jiné ruční práce. Jsou citlivé a jemné, ale co nejdřív se u nich začne projevovat sklon k sobectví.

Povolání

Lidi narozené ve znamení Panny zařazujeme do skupiny velmi dobrých zaměstnanců, na které si nikdy nemusíme stěžovat. Co udělají, je přesné a správné. Někdy zacházejí do detailů. Rádi dělají například tabulky, které nikdo nepotřebuje, ale všechen ztracený čas nahradí zase svou rychlostí a usilovností. Když jim chceme něco v jejich práci vytknout, musíme to učinit taktně a opatrně, neboť i nejmenší kritika je těžce uráží a často ji pokládají za projev osobní nenávisti. Občas se jich dotkne i dobře míněná poznámka natolik, že jak mohou, hledají si nové místo.

Z lidí narozených ve znamení Panny bývají dobří spisovatelé nebo hudebníci. Hlavně v literárním směru mohou dosáhnout velkých úspěchů. Mají krásný a plynný sloh, dovedou se vyjadřovat přesně a jasně. Jejich vědecké práce jsou vzorem systematičnosti. Bývají z nich dobří redaktoři, právníci, nakladatelé i typografové. Velmi se hodí i na jemné ruční práce. Mohou být šikovnými mechaniky a hodináři.

Nemoci

Po zdravotní stránce jsou dost choulostiví. Trpí nachlazením, musí se chránit před každým větříčkem. Nejsou snad ani tak slabí, jenže mají příliš málo pohybu a konečně sami si často namlouvají, že se choroby přímo na ně lepí. Často chodí k lékaři. Když se od lékaře dozvědí, že jim nic není, urazí se. Choroba, ať už předstíraná nebo skutečná, dělá jim podivnou radost. O jejich příznacích se dokáží bavit celé hodiny a jsou šťastni, když je posloucháme a máme s nimi soucit.

Nezřídka jsou choulostiví i na poruchy v zažívání a trpí i malými žaludečními potížemi. Ale tyto těžkosti nejsou ani zdaleka tak vážné, jak nám je vykreslují. Mají radost, když mohou držet nějakou dietu. Po čase si však vymyslí nové potíže, aby dosavadní dietu mohli změnit.

Z knihy Ladislav Jančo - Sny, karty, horoskopy