Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Znamení Lva

Do tohoto znamení vstupuje Slunce dne 23. července a zůstává v něm do 23. srpna. Vládcem tohoto znamení je Slunce.

Vzhled

Postava lidí narozených v tomto znamení je obyčejně velká, horní část těla dobře vyvinutá. Postava vcelku budí silný a zdravý dojem. Tvář je oválná a má svěží barvu. Čelo je silné, ale nevystupuje, pleť je bez vrásek, vlasy zvlněné, oči živé a srdečné. Celý zjev působí dojmem přirozené autority. Tito lidé mají velmi teplý a zvučný hlas.

Povaha

Lidé narození ve znamení Lva mají nejšlechetnější a nejvznešenější povahy. Všichni mají vrozenou zdravou pýchu a touhu po vládnutí. Mnozí z nich jsou výborní vládcové a vůdcové. Jejich smýšlení je velkorysé a šlechetné, vůbec neznají pocit strachu a méněcennosti. Vystupují se samozřejmou důstojností. Vzbuzují úctu, ačkoli o to vůbec neusilují.

Povahou jsou velmi veselí. Všude, kde se objeví, šíři ovzduší tepla a veselosti. Děti narozené v tomto znamení lidé nazývají také "slunečními". A opravdu, tito lidé mají tak otevřenou a slunečnou mysl, že dokáží rozveselit svoje okolí i tehdy, když je stísněné špatnou náladou. K tomu nepoužívají ani mnoho vtipů, ale jsou takoví přímí a svěží, že jejich nezaujatý a přímý zásah dokáže strhnout i ostatní. Jsou velmi sebevědomí, úzkost, obavy a nejistotu vůbec naznají a tak se tedy plně mohou věnovat jiným. Pomáhají při každé příležitosti, a to tak důstojným a taktním způsobem, že se před nimi není třeba vůbec stydět. Tito lidé přímo pociťují potřebu dávat něco ze své velké síly i jiným.

Lidé tohoto typu si vždy určují vysoké cíle. Jejich způsob života má v sobě něco mimořádného. Myslí tak čistě a ušlechtile, že se často stává, že je druzí lehko oklamou řečmi. Nezřídka nedovedou pochopit, že by jejich důvěru mohl někdo zklamat. Tito lidé bývají pyšní a může se stát, že najednou někým nebo něčím velmi pohrdají. Ale nejsou mstiví a dokáží velkodušně odpouštět. Je-li Slunce, jako ovládající planeta znamení Lva, ozařováno nepříznivě, může jejich pýcha přerůst až v nadutost.

Lidé tohoto typu jsou většinou ohnivé povahy. Jejich milostné city jsou velmi silné a jejich dobrosrdečný, šlechetný způsob vzbuzuje u jiných pocit štěstí. Mají veselé a ustálené názory a tak jsou velmi příjemnými společníky. Jsou to lidé, které skoro nikdy neopustí dobrá nálada a vůle a na které se snad ani nedokážeme hněvat.

Láska

V lásce jsou velmi spolehliví a pozorní. Nemají smysl pro milostné pletky a nejsou záletníky. Znají jenom skutečně upřímné vášně, a když někoho milují, mají ho rádi celou svou bytostí.

Málokdy je slyšíme mluvit o vlastních starostech. Se vším nepříjemným se snaží vyrovnat sami, jiné neobtěžují. Navenek jsou veselí a usměvaví i tehdy, když jsou v duši smutní. Velmi se radují, když mohou milovanou osobu bohatě obdarovat a zmírnit její starosti.

Manželství s těmito lidmi se téměř vždycky vydaří. Jsou věrní a mají velice rádi děti. Ženy narozené v tomto znamení patří k nejlepším matkám. Jejich rodinný život je velmi krásný a harmonický. Při nepříznivém planetárním ozáření mohou být někdy tito lidé příliš smyslní.

Pokud jde o manželství, měli by se spojit s osobami narozenými ve znamení Skopce nebo Střelce, neboť s oběma typy si mohou dobře rozumět. Velmi výhodně mohou vytvořit svazek i s osobou narozenou ve znamení Vah nebo Blíženců. Kdyby si tento člověk našel osobu, která při narození měla ve znamení Lva Měsíc, bylo by to spojení velmi šťastné.

Dětství

Děti narozené ve znamení Lva jsou velmi rozkošné. Mají kadeřavé vlasy, přímou, bystrou tvářičku s oslňujícím a podmaňujícím výrazem.

Jejich rodiče můžeme nazvat velmi šťastnými. Všechno jim jde lehce a hravě. Jejich děti nemívají špatnou náladu, vždy jsou veselé a zdravé a již od svého útlého mládí jsou to téměř osobnosti. Každý je má rád a je jim nakloněn.

Děti jsou zase šťastné, když mohou něco někomu darovat, a uděláme jim radost, když jim dovolíme, aby obdarovaly chudší nebo aby se mohly se svými hračkami podělit s přítelem. Je třeba jim vštípit význam šetrnosti, neboť někdy mívají sklon k marnotratnosti. Peněz však nepoužívají k ukojení vlastních přání, neboť někdy darují víc, než jim kapsa dovoluje. Potřebují však slunce a teplo.

Povolání

Protože lidé narození ve znamení Lva mají vrozenou důstojnost a autoritu, hodí se nejlépe na významná reprezentační místa. Úspěšně se mohou uplatnit ve všech povoláních, kde mohou vést a rozhodovat.

Spolupráce s takovými lidmi je poměrně snadná a příjemná, neboť - i když jsou velmi sebevědomí - rádi se dají poučit. Při společné akci neznají tajnůstkářství, vždy jsou přímí a otevření. Výborně se osvědčili jako zlatníci nebo klenotníci. Jako malíři, hudebníci nebo herci mohou dosáhnout mimořádných úspěchů. Jsou z nich výborní řečníci, jejich silná osobní přitažlivost spojená s imponujícím zjevem dokáže roznítit posluchače. Jejich jisté vystupování působí příznivě na dav.

Nemoci

Pokud jde o zdravotní stav, jejich organizmus je velmi silný a odolný. Zřídka trpí revmatismem. Ale většinou se těší velmi dobrému zdraví.

Lidé narození v tomto znamení mají rádi sluneční koupele. Dlouho trvající chmurné počasí je deprimuje. Velmi potřebují slunce, neboť udržuje v nich náladu a dává jim sílu. Umírají obyčejně na srdeční mrtvici.

Z knihy Ladislav Jančo - Sny, karty, horoskopy