Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Znamení Blíženců

Do tohoto znamení vstupuje Slunce dne 21. května a zůstává v něm až do 21. června. Vládcem tohoto znamení je Merkur.

Vzhled

Lidé narození v tomto znamení jsou prostředně velcí, někdy až vysocí a štíhlí. Na tváři, úzké, trochu oválné, vynikají silně výrazné rysy. Brada bývá trochu delší než u ostatních lidských typů. Obyčejně mají dlouhé ruce, velmi často pěkné oči a velmi neklidný, hledající, nikoli však číhající pohled. Jejich ruce jsou trochu nervózní. Pro tento druh lidí je charakteristická čilá pohyblivost. Chůzi mají obyčejně rychlou a živou.

Povaha

Už i znamení, v kterém se narodili, poukazuje na to, že mají dvojí povahu. Někdy jsou velmi dobrotiví, laskaví a pokorní, jindy zase úplně bezcitní. Jejich neklidný duch je věčně v činnosti. Stále hledá něco nového. Proto mají dost rozervanou povahu. Protože jsou velmi schopní a široce nadaní, těžko se rozhodují pro něco trvalého. Když se do nějaké věci pustí, rychle ji odloží a začnou s novou, kterou po čase vytlačí další.

Podobně to bývá i s jejich přáteli. Lidé tohoto typu se velmi lehko pro někoho nadchnou, ale po krátkém čase mají hned přítele nového, který se jim momentálně zalíbil.

Jejich činnost je poznačena neklidem a chvatem, jako by se sami obávali, že by se mohli začít zaměstnávat něčím jiným ještě dříve než dokončí jednu práci. Ale když mluví o nějakém názoru nebo o práci, kterou právě dělají, dokáží být tak rozhodní, ba až fanatičtí, že se zdá nemožné, že by někdy mohli tak snadno všecko odložit stranou. A přece se to může stát i při nejmenším podnětu.

Učí se velmi lehce a velmi rychle a jsou velmi čilí. Lehce se vžívají do nových věcí. Pochopí každou situaci, jejich čilý duch se umí všemu přizpůsobit.

Typickou vlastností lidí narozených ve znamení Blíženců je řečnický zápal. Když začnou hovořit o problému, který je zajímá, nadchnou se vlastní řečí tolik, že se stanou rozvláční a zdlouhaví. Neuvědomují si, že se odchýlili od tématu. Mluví dál, bez ohledu na to, zda je někdo poslouchá.

Protože jsou to lidé rozervaní, málokdy - i když by to chtěli - dochází u nich k věrným a přítulným citům. Je známé, že nikdy nedokončí svou práci. Odloží ji v polovině a již se k ní nikdy nevrátí. Proto se nesmíme divit, když jsou - při svých sklonech k věčné změně - nervózní a podráždění. Jejich duch, zaměstnaný ve dne v noci, jim nikdy nedopřává klidu a znemožňuje jim jakékoli soustředění.

Jinak jsou to lidé velmi zvědaví. Když něco poslouchají, co je zajímá, chtějí se dostat každé věci na kloub. Tajemství jsou na to, aby je odkrývali. Nepokojem netrpí jenom oni sami, ale svůj neklid a chvat vnášejí i do svého okolí. Proto si mnoho lidí nemůže zvyknout na jejich nestálou povahu. Nedokáží najít střední cestu. Zazlívají všem, kdož se neztotožňují s jejich názory.

Když je Merkur, který vládne ve znamení Blíženců, nepříznivě ozářen, lidé narození v této době jsou nespolehliví a velmi podráždění. Je to především velká zvědavost, která je ani na chvíli nenechá na pokoji. A protože nejsou diskrétní a svá tajemství rádi oznamují druhým, není třeba se jim svěřovat. Jsou totiž nestálí, snadno mohou zradit své přátele a v konečném důsledku stát se i jejich nepřáteli.

Láska

Na city těchto lidí se můžeme spolehnout jen zřídka. V prvním zápalu jsou velmi okázalí a svou lásku potvrzují novými a novými vyznáními. Přitom jsou přesvědčeni, že jejich city nemohou nikdy oslábnout a že nikdy nedokáží opustit milovanou osobu. Píší velmi něžné dopisy. O svých citech rádi mluví s velkým nadšením a zápalem. Když se o svého druha ucházejí, jsou neobyčejně náruživí a ohniví. Vyznávají lásku a o její velikosti a věrnosti ubezpečují bohatým výběrem stále nových a nových obratů. Jsou pozorní, galantní a svým kouzlem lehko oklamou druhé. Jsou z nich totiž výborní společníci.

Rozpoložení jejich duše jsou většinou velmi hluboká. Rádi a lehce mění předmět své lásky. Tím ovšem způsobují mnoho utrpení, lítosti a žalu. Mají vrozený silný sklon uplatnit se, který je jako motor žene vpřed a nutí je, aby existovali jako střed všeobecné pozornosti.

U těchto lidí nejednou přichází k prudkým změnám. Jejich náruživost se lehko změní ve strašnou nenávist. Někteří si rádi hrají na detektivy. Sledují jiné osoby, aby odhalili jejich tajemství, kterého by mohli proti nim použít. Při této práci postupují velmi šikovně.

Ani na ženy narozené ve znamení Blíženců nemůžeme se dost spolehnout. Ale přece jen jsou lepší než muži. Často stojí před volbou mezi dvěma muži, za které by se mohly vdát, ale nedovedou se rozhodnout ani pro jednoho, ani pro druhého. Obyčejně prožijí mnoho trpkých zklamání.

Nezřídka se stává, že lidé narození ve znamení Blíženců milují současně dvě osoby. Ale když se mají rozhodnout, jsou velmi podráždění. Rozhodnutí oddalují a v takovém případě si nejednou vítězství odnáší někdo třetí. Ale i přesto se může manželství s takovou osobou vydařit. V rodinném životě často nacházejí oporu, která jim dosud scházela, a nakonec se stanou pozornými a příjemnými manžely.

Nejvýhodnějším spojením pro takovou osobu je manželství s člověkem, který se narodil ve znamení Vodnáře nebo i ve znamení Vah; u posledních se však někdy vyskytuje silněji sklon k časté změně názorů. Velmi harmonické může být manželství s osobou narozenou v Kozorohu anebo Lvu, neboť v obou případech je tu přizpůsobivost, schopnost souhlasit s jejími názory. Výborné spojení pro člověka narozeného ve znamení Blíženců je sňatek s osobou, u které ve znamení Blíženců stojí Měsíc.

Dětství

Ani výchova dětí narozených v tomto znamení není lehká. Opatrní rodiče musí postupovat se vší přísností, aby už od samého začátku vychovávali silného a vytrvalého člověka. Když začnou dítě zavčas přivykat na soustředěné myšlení a poctivou práci, mohou vykonat velký kus potřebné a užitečné práce.

S dětmi narozenými ve znamení Blíženců je třeba zacházet velmi laskavě. Musíme jim dokazovat lásku a za žádných okolností nedovolit, aby byly roztržité a nesoustředěné. Když zpozorujeme, že staré ještě nedokončily a už chtějí začít něco nového, je třeba přísně trvat na dodržení systému a pořádku. Neboť už ve hře se projevuje neklid, roztržitost a rozháranost takové povahy. Tyto zvyky se nedají úplně odstranit. Ale můžeme je silně potlačit a ztlumit, můžeme zabránit, aby živelně rostly a mohutněly, můžeme jim zastavit cestu návyky k systému a pořádku v činnosti dítěte.

Když takové dítě nechce ani slyšet o nějakém malém příteli, je třeba dokonale zjistit příčiny. Když není důvodu k nějakému zhlížení, odporu a hněvu, přísnými, ale teplými slovy upozorníme své dítě, že takovým postupem zraňuje city svého druha. Ale jinak děti narozené v tomto znamení jsou většinou velmi srdečné.

Projevuje-li dítě nadání pro víc věcí, je třeba, abychom je zaměřili jen na jeden nebo dva předměty. Jinak bychom vedli dítě k povrchnosti. Můžeme říci, že tyto děti jsou bystré a lehko se učí.

Povolání

Lidé narození ve znamení Blíženců mají velký talent pro obchodní podnikání. Ihned zpozorují všechno nové a v duchu si už představují výhody a zisky. Protože dokáží každého snadno přesvědčit, jsou z nich dobří prodavači, agenti nebo obchodní cestující.

Obyčejně mají dvoje povolání. Je to pro ně výhodné, uspokojuje je to, neboť získali širší prostor pro svoje schopnosti.

Jinak se mohou dobře uplatnit též jako právníci nebo žurnalisté. Zkrátka a dobře - potřebují povolání bohaté na zajímavé změny a vzruchy, v kterém netrápí člověka denně se opakující ustálené zvyky a nuda.

Nemoci

Tito lidé nemívají příliš silnou konstrukci a velice si musí chránit své zdraví. Většinou velmi rychle nastydnou. A protože jejich plíce jsou nejcitlivější, musí být velmi opatrní. I jejich nervy jsou dost labilní. Stálý neklid, změny, vzruchy, námaha a přepracovanost je předčasně činí nervózními. Ženy narozené v tomto znamení mají velký sklon k hysterii. Proto je třeba tyto lidi častěji nutit k tomu, aby vypřáhli z práce a duševně si odpočinuli.

Z knihy Ladislav Jančo - Sny, karty, horoskopy