Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Znamení Skopce

Slunce vstupuje do znamení Skopce dne 21. března a zůstává v něm do 20. dubna. Vládcem tohoto znamení je Mars.

Vzhled

Lidé narození v tomto znamení jsou obyčejně vysocí a dobře vyvinutí, mají vzpřímenou postavu, pevný a jistý krok. Každý jejich pohyb je ostrý a rázný. Krk mají poměrně dlouhý, čelo zkosené šikmo dozadu, nos většinou ostrý a velmi výrazný. Vlasy mívají světlé až narudlé. Jejich pohled je pronikavý a velmi pevný, hlas zase velmi panovačný.

Povaha

Povahově jsou to lidé velmi odvážní, energičtí a rozhodní, jdoucí směle za svým cílem. Vždy chtějí být první a dokáží prosazovat nové myšlenky. Obyčejně se upokojí jen tehdy, prosadí-li svou vlastní vůli. Rychle se rozhodují a do každé činnosti se pouštějí s velkým nadšením. Jsou veselí, zdá se, že přímo překypují radostí. Ale rádi zveličují a často se dopouštějí výstředností. Každému a při všem chtějí potvrdit své mimořádné schopnosti a výkony a málokdy jsou sami se sebou spokojeni.

Nesnášejí, vnucuje-li se jim někdo nebo je někdo ovládá. Chtějí být zcela nezávislí a svobodní a za tuto svou nezávislost dovedou i obětavě bojovat. Protože jsou velmi odvážní, jejich činy možno kvalifikovat jako šílené.

Chtějí ničit všechno staré a podle svých vlastních myšlenek tvořit úplně nové věci. Jejich myšlenky bývají vskutku geniální a často velmi překvapující. Ale nedokáží je realizovat, protože jim často chybí trpělivost. Ještě před uskutečněním svého předsevzetí se začnou obírat novými myšlenkami a projekty. Jejich život je vlastně nepřetržitým bojem o úspěšné uplatnění se.

Lidé tohoto typu mají zvláštní schopnost strhávat s sebou jiné a získávat je jako svoje oddané pomocníky. Jsou tedy výbornými vůdci. Ale nejsou to příliš příjemní společníci, neboť jsou panovační a netrpěliví, vždy chtějí jen rozkazovat, nesnesou ani ten nejmenší odpor a často jsou velmi zlostní. Všechno znají lépe než ostatní, jejich povaha je zdrojem ustavičných konfliktů. Žijí proto, aby jiné vedli a ovládali, aby sami byli vždy v popředí.

Láska

Láska zasahuje do života těchto lidí velmi brzy. Nezřídka si zvolí své partnery už ve školních lavicích. V manželském spolužití se jejich charakter nemění. Chce-li s nimi partner vydržet, musí mít velké pochopení pro zvláštnosti jejich povahy. Ani v manželství nesnášejí jakékoliv omezování a už vůbec ne pocit něčí nadřazenosti. Jejich nezávislost a svoboda musí zůstat téměř neomezená. Má-li jejich partner jen trochu podobnou povahu, dochází k vážným nedorozuměním a ostrým střetnutím. Dobře vycházejí jen s lidmi, kteří je obdivují.

Dětství

I při výchově dětí, narozených ve znamení Skopce, se setkáváme s velkými těžkostmi. Už od útlého dětství touží po nezávislosti, nechtějí si dát rozkazovat, nesnášejí disciplínu. Musí se jim ponechat kus samostatnosti, jinak by se staly tvrdohlavými a panovačnými. V dětském kolektivu se vždy snaží hrát vedoucí úlohu.

U těchto dětí je třeba co nejdřív potlačit pronikavě se projevující žárlivost. Dáváme jim hry, které rozvíjejí fantazii a nutí něco hledat, řešit. Nejraději by si snad hrály s cínovými vojáčky. Taková hra jim totiž umožňuje, aby byly vůdci a mohly rozkazovat. U těchto dětí nezřídka objevíme strategické schopnosti. Není třeba jim bránit, aby se mohly zdržovat mimo svůj domov, neboť vždycky touží především po volnosti. Protože se cítí v rodinném prostředí utlačované, využívají každé příležitosti, aby se dostaly ven. Je třeba jen od nich žádat, aby se brzy vrátily - a budou nám vděčné. Potom budou jistě i v ostatních věcech mnohem poslušnější.

Tyto děti bývají veselé, živé a hlučné. Dlouho v klidu neposedí, rády dovádějí. Ale to jim nesmíme zazlívat, snažme se jim moudře přizpůsobit, projevit spolu s nimi radost ze života. Takto i sobě zpříjemníme život.

Povolání

O lidech narozených ve znamení Skopce jsme už říkali, že nesnášejí podřízenost. Doporučuje se, aby si zvolili takové povolání, kde by mohli pracovat i rozhodovat samostatně, pokud možno bez zásahu představených. Je-li takový člověk zaměstnán ve větším podniku, vynaloží všechno svoje úsilí na to, aby se co nejdříve dopracoval vedoucího postavení. Nejlépe se hodí k vojsku, kde se z nich často stávají dobří důstojníci a vojevůdci. Jako vojáci vynikají totiž velkou udatností a rozhodností.

Velmi dobrých výsledků dosahují tito lidé jako kresliči a architekti. V obchodním podnikání dosahují úspěchu jen tehdy, když nejde o skromnou a mravenčí práci, ale o prudký vzestup.

Všeobecně možno říci, že jim vyhovují taková zaměstnání, ve kterých se zachází se zbraněmi, ohněm nebo se železem, například v puškařství, v kovoobráběcích oborech nebo ve strojírenství apod. Mimořádné úspěchy mívají také jako lékaři-chirurgové.

Nemoci

Protože lidé narození ve znamení Skopce mají obyčejně silnou tělesnou soustavu, bývají zřídkakdy nemocní. Většinou trpí jen bolestí hlavy, někdy vysokým krevním tlakem. Snadno dostávají sluneční úpal. Velké rozčilení může mít za následek delší nespavost. Mívají o něco vyšší horečky, které však nikdy netrvají dlouho. Pokud jde o úrazy, jsou to nejčastěji popáleniny, zranění střelnými nebo sečnými zbraněmi.

Z knihy Ladislav Jančo - Sny, karty, horoskopy