ZEPTEJTE SE SAMI SEBE <<< OBSAH >>>


VĚDOMÍ (s velkým "V")

Představte si něco, co nemá žádná omezení prostorová, časová ani jiná. Ve skutečnosti je nemožné si Vědomí představit intelektem, protože již každý takový pokus vytváří omezení. Nicméně pro účely takovéhoto grafického popisu si představte něco, co nemá hranice v čase, prostoru, pocitech, znalostech, dovednostech a ve všem ostatním, co si dovedete představit a ještě v mnohém dalším. Vědomí je všemohoucí, vševědoucí, všudypřítomné a všechna další vše-. Vědomí je příčina všech příčin. Veškerá hmota, veškerý duch, všechny myšlenkové procesy a každý život - to vše a další věci má samo Vědomí ve svém zdroji vzniku. Vědomí je vše, co si umíme představit, co si neumíme představit a ještě více.

Jiná označení používaná pro Vědomí (je-li definice taková či podobná) jsou, mimo jiné: Bůh, Absolutno, Prozřetelnost, Princip, Zdroj, Všemohoucnost, Veškerenstvo, Vesmír, Univerzální Vědomí, Kosmické Vědomí. Kromě toho mohou mít tato slova jinou definici, podle toho, co je myšleno a podle sdělující osoby, která používá tyto termíny. Takže pokud si nejste jisti, o čem daná osoba hovoří, můžete požádat o definici.

Kdybych měl Vědomí znázornit graficky, narýsoval bych tečku a označil ji symbolem mínus nekonečno. Z tečky by vedly čáry směřující všemi třemi směry do plus nekonečna. Samozřejmě je to jen grafické znázornění něčeho, co se nedá nakreslit. Předpokládejme, že ten nákres představuje nekonečno, něco, co nemá žádné hranice. Taková prezentace Vědomí usnadní pochopení mého výkladu. Níže uvedený obrázek ilustruje, graficky pro intelekt, Vědomí.


Vědomí