INSTINKT <<< OBSAH >>> INTUICE


INTELEKT

Je ta část mysli, která tvoří. Intelekt pracuje tím způsobem, že nejprve vytvoří otázku, následně kombinuje, počítá, analyzuje, zkouší, projektuje, řeší atd. atd., v různém pořadí a nakonec vytvoří odpověď. Ta odpověď může být další otázkou.

To, co uplyne mezi otázkou a odpovědí, se nazývá časem. Čas existuje pouze v intelektu, protože ten nemůže existovat mimo čas. Intelekt vytváří čas, aby mohl existovat a fungovat. Mimo intelekt čas neexistuje, takže můžete říci, že čas je iluzí intelektu. Totéž platí i o prostoru.

Intelekt přijímá a vytváří svět jako bipolární, čili takový, ve kterém všechno má dvě protikladné strany, zároveň existuje něco a jeho opak. Například: otázka a odpověď, dobro a zlo, světlo a tma, chlad a teplo, jednoduché a složité, víra a pochybnost, žena a muž, dokonalost a primitivnost, láska a nenávist.

Intelekt něco vytváří, mimo jiné:

Intelekt, na rozdíl od instinktu, neshromažďuje údaje (tj. nepamatuje si); pouze myslí (zpracovává data, tvoří).