SFÉRY VĚDOMÍ <<< OBSAH >>> INTELEKT


INSTINKT

Je jedna z částí mysli. Skládá se z dat a programů. Program je samočinný mechanismus, funguje přesně tak, jak byl vytvořen (napsán). Program nemyslí, nemá emoce a nevykonává to, co do něj nebylo vloženo (naprogramováno).

Instinkt je velká sbírka programů a dat. Instinkt nemyslí, neuvažuje, nerozebírá, nehodnotí, nevytváří. Instinkt spouští programy a hromadí data (zcela slepě).

Daty jsou:

Programů je v instinktu ohromné množství, bez nich by fungování lidského těla nebylo možné. Ve skutečnosti by tělo bez programů neexistovalo, neboť tělo je bezprostředním výsledkem programů.

Zde je jen několik příkladů programů:

Lidské emocionální reakce jsou odpovědí programů na data. Například, když něco slyšíte nebo vidíte, můžete cítit radost, smutek, lítost, soucit nebo hněv - to je výsledek působení vnějších faktorů (čili dat, údajů, viděných nebo slyšených) na program, obsluhující určitou oblast člověka.

Například. Sedíte doma sami s neutrální náladou. Nečekaně na dveře zaklepe milovaná osoba. Otevřete a ona vás uvítá polibky a něžně k vám promluví. Jaké emoce ve vás vzbudí?

A teď jinak. Vejdete v neutrální náladě do místnosti, kde na vás hned někdo začne křičet a nadávat vám, falešně vás obviňovat. Jaké emoce to ve vás vyvolá nyní?

V prvém případě jsou vzbuzeny jiné emoce než v případě druhém, pokud člověk své emoce dostatečně neovládá. Jinak řečeno, prostě specifická data vyvolávají specifické odpovědi běžících programů.

Schopnost ovládat vlastní emoce tak, aby jejich zakoušení bylo záležitostí vůle, může být jednou z etap (nebo dosaženým úspěchem) na cestě duchovního vývoje.

Když ovládáte své emoce, můžete se kdykoli rozhodnout, že budete mít radost. Můžete pak zůstat v tomto stavu, dokud neustanovíte jiný, např. pocit smutku.

Pokud to ještě neumíte, pak různé faktory, např. chování ostatních vůči vám, s vámi mohou pohazovat na oceánu emocí, jako vítr s listím. Zkrátka... A co z toho?