VĚDOMÍ (s velkým "V") <<< OBSAH >>> SFÉRY VĚDOMÍ


Co je JÁ (psané velkými písmeny)? JÁ, které nemůže být pochopeno intelektem, je iluzorní (imaginární) částí Vědomí.

JÁ je jedno s Vědomím a existuje v něm, podobně jako kapka vody je jedno s vodou jezera a existuje v jezeře. JÁ je to samé jako Vědomí, pouze jinak viděné, jinak uvažované, jinak vnímané skrze intelekt.

Proto má JÁ vlastnosti Vědomí. JÁ je ve Vědomí a současně je imaginární částí Vědomí. Bez Vědomí by JÁ nebylo (a naopak), tak jako kapka vody by nebyla bez jezera (a jezero bez kapek, ze kterých se skládá).

Zároveň JÁ je zdrojem, jádrem, prvotní příčinou, tvůrcem každé bytosti. Každá bytost existuje v JÁ, protože byla stvořena v JÁ. Bytost může cítit, že JÁ je v ní, anebo že ona je v JÁ - na tom nezáleží, protože JÁ není ohraničeno dimenzionálně.