BUĎTE SPOLUAUTOREM TÉTO KNIHY <<< OBSAH >>> VĚDOMÍ (s velkým "V")


ZEPTEJTE SE SAMI SEBE

Navrhuji, abyste se hluboce zamysleli, zanalyzovali a odpověděli na následující otázky:

  1. Proč téměř vše, co člověk jí, je pak vyloučeno, např. ve formě výkalů, moči, hlenu, mazu, plynů, krve? Znamená to, že to dokonalé tělo je jenom stroj přeměňující téměř všechno, co snědlo, na exkrementy?
  2. Proč neexistuje onemocnění způsobené půstem nebo nejedením, ale existuje mnoho chorob způsobených potravinami?
  3. Proč tolik nemocí (odolávajících víceleté léčbě) zcela vymizí po dostatečně dlouhém půstu?
  4. Proč je půst statisticky nejefektivnější ze všech metod fyzikální terapie na světě?
  5. Klinické symptomy během odvykací kůry (např. na alkohol, nikotin, drogy, kofein, cukr) jsou stejné jako ty, které se vyskytují u člověka po vysazení jedení. Při opětovném přijímání těchto prostředků (po úspěšném proběhnutí odvykací kůry) jsou reakce těla ty samé, jako při opětovném zahájení přijímání stravy po období nejedení anebo po dlouhotrvajícím půstu. Proč jsou v obou případech reakce stejné?
  6. Výzkumy ukazují, že někteří lidé mohou přežít úplně bez jídla měsíce, roky, zatímco jiní umírají po několika dnech. Proč?
  7. Proč se různí lidé, o stejné výšce a hmotnosti, ač konzumují potraviny velmi rozdílného množství a složení (každá osoba jí něco jiného), těší výbornému zdraví?
  8. Proč někteří lidé, kteří se stravují "velmi zdravě", jsou nemocní a jiní lidé, kteří jedí "hrozně", jsou zdraví?
  9. Zvířata a lidé nemají chuť k jídlu, když onemocní. Zvířata se postí, dokud se neuzdraví. Pokud se nemocný člověk postí, uzdraví se mnohem rychleji. Proč tělo takto reaguje?

Máte nějaké další otázky na toto téma?

Pochopit pojmy, které používám v této knize, je nezbytné pro pochopení celého textu. Mluvený jazyk nedává lidem možnost dokonalého dorozumění se. Tuto možnost dává telepatie, ale ne každý je schopen ji plně využívat, i když každý má v sobě tento nástroj.

Než začnu vysvětlovat nejedení, nejprve popíši, co je člověk a jak funguje. Tato znalost dává mnohem více možností, protože umožňuje pochopit, proč člověk může něco udělat a jak toho lze dosáhnout. Inedia je pouze jedna z neomezených možností člověka.

Ale pro vysvětlení, co člověk je a jak funguje, je nejprve třeba definovat některé základní pojmy, které používám: Vědomí, Světlo, Láska, Život, intuice, intelekt, instinkt.