VÝRAZY <<< OBSAH >>> ZEPTEJTE SE SAMI SEBE


BUĎTE SPOLUAUTOREM TÉTO KNIHY

Pro mě je napsat knihu o tom, co je ŽSBJ, nikdy nekončícím procesem. Kdykoli přemýšlím o již napsaném obsahu, přichází mi na mysl něco dalšího, co by stálo za to uvést, aby téma bylo šířeji popsáno.

Mým cílem je shromáždění informací v jedné knize tak, aby se stala nejobsáhlejším zpracováním tématu. Vím o tomto tématu hodně a nové věci stále odhaluji, ale stále to není ještě všechno. Vědomosti, které o tomto tématu máte, jsou cenným zdrojem. Proto vás zvu, abychom spolu rozšířili sbírku užitečných informací, které tvoří obsah této knihy.

Jestliže žijete bez jídla, nebo provádíte dlouhé půsty, prosím, popište své zkušenosti, postřehy a poznatky. Napište o sobě, o tom, jak jste adaptovali tělo na správné fungování bez potřeby jídla a proč jste to udělali. Napište podrobnosti o překážkách, s nimiž jste se setkali, i o použitých řešeních.

Pokud nejste nejedícími, tak také, prosím, napište. Každá vaše poznámka a návrh pro mě mohou být cenné. Co chybí v této knize, co by se mělo změnit, co se vám nelíbí atd. - těším se na případné připomínky.

Pokud budeme společně spolupracovat na vytvoření materiálu, který má sloužit nám a dalším, můžeme lépe reagovat na potřeby těch, kteří hledají takové informace.

Můžete mi psát na adresu vydavatele.