VAROVÁNÍ <<< OBSAH >>> BUĎTE SPOLUAUTOREM TÉTO KNIHY


VÝRAZY

V angličtině existují slova breatharian (volně přeloženo jako "dechař") a breatharianism, která jsou odvozena od slova breath (dech). Obě tato slova však nesdělují skutečný význam, protože i Angličanovi je třeba vysvětlit (pokud to dříve nevěděl), co znamená breatharian (osoba, která absolutně nejí ani nepije, živí se pouze dechem). Spíše připomínají člověka, který něco dělá s dýcháním, ačkoli to není o dýchání, ale o (ne)jedení.

Léta jsem se zabýval mezinárodní komunikací, jazykovými odlišnostmi na Zemi i problémem dorozumívání se ve světě. Pravděpodobně z tohoto důvodu považuji užití slova breatharián jako nedomyšlené a nevědomé znečištění našeho jazyka. Tento výraz je zavádějící, protože neodráží skutečný význam.

V našem jazyku je možné vytvořit slovo "nejedení", které lépe vystihuje, o co jde. Ze slova "nejedení" mohou být odvozena slova další, například "nejedlík".

Na druhou stranu mám pocit, že slovo "nejedení" nezní moc dobře, může být nesprávně pochopeno a nepůsobí zrovna nejlépe na podvědomí. Tedy stále hledám to správné slovo k popisu tohoto stavu.

Dále existuje výraz "žití ze Světla", který u některých navozuje myšlenku o možnosti žití bez jídla. Nicméně, je faktem, že neexistuje nic, co by nežilo ze Světla. Bez Světla není Život.

Dále se vyskytuje v mnoha jazycích stejně znějící slovo inedia, které znamená zůstat bez jídla a pití po delší dobu. Toto slovo se obvykle vyskytuje ve spojení s popisem osoby "svaté" anebo "nemocné", v textech popisujících život této osoby. Od inedia možno odvodit: inediat, inediatka. Používám slovo inedia ve stejném smyslu jako slovo "nejedení".

Napadla mě kdysi slova "jídlovolnost" (svoboda od jídla) a "jídlovolný", která ze základu těchto slov nejlépe vyjadřují, o co jde.

Máte nějaké návrhy? Pokud ano - prosím, napište mi.