PŘEPROGRAMOVÁNÍ <<< OBSAH >>> TRÁVICÍ SYSTÉM


VÝŽIVA TĚLA

Krátce a jednoduše, s ohledem na aspekt mechanický, energetický a chemický, můžeme říci, že lidské tělo je současně vyživováno nejméně čtyřmi systémy: systém trávicí, dýchací, kožní a přímý (šišinkový).

Pokud bych měl zobrazit jednotlivé procentní podíly těchto systémů na výživě těla u průměrného obyvatele Země (je-li to možné určit), uvedl bych následující čísla:

- zhruba 20% systém trávicí,
- zhruba 45% systém dýchací,
- zhruba 35% systém kožní,
- zhruba 1% systém přímý.

Celkem je to 101% proto, že se jedná o přibližná množství (hrubá). Kromě toho také záleží na konkrétní osobě - konkrétní poměry se mohou výrazně lišit od těch výše uvedených. Uvedené údaje považujte za odhady, grafická znázornění poměrů ve výživovém systému; neberte je jako vědecké údaje.

Kromě toho se tyto proporce mění v závislosti na způsobu života. Například u osob, které nejedí ani nepijí, bude trávicí systém na 0% a přímý mezi 1 a 100%. Pro lidi žijící na velmi malém množství potravy, kteří pravidelně provádějí dechová cvičení a pravidelně pobývají na slunci, budou tyto proporce také jiné, např. kůže 45%, dýchání 50%, trávení 1% a zbytek přímá přeměna Světla (prány) v hmotu.

Pravděpodobně máte sami zkušenost s takovouto změnou proporcí. Když věnujete více času duchovním (duševním) cvičením, budete chtít méně jíst. Podobně tomu je, když praktikujete hatha jógu, provádíte energizující cvičení nebo trávíte hodně času na slunné pláži. Během slunného léta člověk potřebuje jíst méně, než během zamračené zimy.

Z toho je snadné odvodit, že když se systém přímého zásobování lidského těla dostatečně rozvine, nejen že jídlo a pití se stávají zbytečnými, ale i dýchání, vliv slunečního záření a teplota získávají menší význam.

Popíši v krátkosti systémy výživy lidského těla.