KOŽNÍ SYSTÉM <<< OBSAH >>> OČISTA TĚLA


PŘÍMÝ SYSTÉM (šišinkový)

Šišinka (epifýza) je žláza s vnitřní sekrecí (endokrinní), která se nachází přibližně ve středu hlavy. Tato žláza, plně aktivní od narození, pomalu začíná mizet (podléhá atrofii), takže v dospělosti má velikost hrášku. Obecně se uvádí, že její role je velmi omezená. Pro zajímavost dodávám, že se jedná o jediný známý orgán v těle člověka, který nebývá nemocný.

Přirozená velikost šišinky (která nepodlehla atrofii) je u dospělého člověka velikosti srovnatelné s pingpongovým míčkem. Pak je plně aktivní a dává člověku mnohé možnosti obecně považované za fantazie, jako je telepatie, značně rozšířený rozsah smyslového vnímání, život bez jídla, pití, dýchání a bez vlivu teploty, pohyb mezi dimenzemi, změna vzhledu a hustoty těla.

Takzvaná duchovní a duševní cvičení způsobují aktivaci šišinky a její tělesný rozvoj, zejména při rozjímání a meditaci. Výzkumy prováděné (počítačovou tomografií) na některých nejedících prokázaly, že jejich šišinka je v průměru dvakrát větší než u průměrného člověka.

Výživu těla přímým systémem lze přirovnat k vytvoření všeho, co tvoří lidské tělo, přímo ze Světla (prány). Čím více je šišinka aktivní, tím méně energie potřebuje tělo z jiných zdrojů.

Ve světě hmoty je šišinka jakoby obrazem (zrcadlením) toho, jak rozšířená je sféra Vědomí dané osoby. Kromě toho, od aktivity této žlázy odvisí aktivita tzv. mimosmyslového vnímání (nehmotnými smysly). Když je šišinka dostatečně vyvinutá, všechny fyzické smysly se stávají nepotřebné, protože vnímání šišinky je mnohem širší. Takže je pak možné být fyzicky hluchý, slepý a slyšet a vidět mnohem, mnohem více.

Není vhodné fyzicky stimulovat růst epifýzy. Její růst by měl být spojený s růstem hypofýzy. Obě žlázy se ve své funkčnosti doplňují a nejlepší je, když se rozvíjí (rostou) společně. V ideálním případě, v plně rozvinutém stavu, hypofýza a epifýza tvoří jakoby jedno tělo, tvarem podobné trojrozměrnému symbolu nekonečna.

V kostce je možno říci, že vzhled a aktivita šišinky ukazuje, nakolik daná osoba může své tělo vyživovat přímo, tvořit všechny jeho atomy a životní energii přímo ze Světla.