SOCIÁLNÍ SUGESCE <<< OBSAH >>> VÝŽIVA TĚLA


PŘEPROGRAMOVÁNÍ

Instinkt je ta část lidské mysli, která vytváří, mimo jiné, věci (tedy i tělo). Jak tělo funguje, závisí na instinktu, mimo jiné, na činnostech a propojení mezi tělem a vnější hmotou, jejíž součástí je jídlo. Instinkt osoby, která se stravuje "normálně", je sbírka programů zodpovědná za procesy související s jídlem. Jak to funguje u běžného obyvatele Země? - není třeba vysvětlovat.

Jestliže toho tolik o instinktu víme, můžete se snadno dostat k závěru, že abychom se stali nejedícími, základní úkol, který je třeba udělat, je změnit fungování těch programů, které se týkají jídla.

V případě běžného obyvatele Země lze účinky těchto programů popsat následovně:

Jestliže se vhodná substance (definovaná jako jídlo) dodává lidskému tělu přes trávicí systém, ve specifickém množství a v konkrétním čase - tělo funguje. Jestliže se to však změní, například množství se významně sníží nebo čas podávání jídla bude nevhodný - tělo nebude fungovat správně, v krajním případě dojde k zastavení životních funkcí.

Proto, abychom učinili tělo nezávislé na jídle, času a kvantitě, je třeba tyto programy modifikovat tak, aby fungovaly například následujícím způsobem:

Bez ohledu na to, zda je do těla vloženo jídlo nebo ne, bez ohledu na čas a množství - tělo funguje správně. Instinkt vždy udržuje tělo ve správné činnosti a takový člověk se může nazvat inediatem.

Osoba, která si zvolí začít úpravou stravy a ještě se tedy nerozhodla stát inediatem, může změnit tyto programy takovým způsobem, aby výsledek jejich činnosti mohl být popsán např. následovně:

Pokud tělo dostane pouze rostlinnou stravu, bude fungovat správně. V takovém případě se osoba nazývá veganem.

Někdo může chtít provést jiné změny a modifikovat činnost programů zodpovědných za výstavbu a fungování svého těla tak, že výsledek lze popsat následovně:

Jestliže bude tělo přijímat pouze ovocné a zeleninové šťávy v určitém čase a množství - tělo bude fungovat správně. Taková osoba může být nazývána liquidariánem.

Jak změnit činnost programu? Jak odstranit program nebo data, kterých jsme se rozhodli zbavit? Jak vytvořit nové programy a data?

Metody používané k dosažení tohoto rozhodnutí jsou vizualizace, hypnóza a sugesce. Nejúčinnější z nich, vizualizace, je popsána dále v této knize.