TRÁVICÍ SYSTÉM <<< OBSAH >>> KOŽNÍ SYSTÉM


DÝCHACÍ SYSTÉM

Jde zejména o plíce, které dodávají tělu vzduch a odstraňují plynné látky, které jsou produktem metabolismu, především oxidu uhličitého. Plíce mají ještě další důležitý úkol, dodávají tělu pránu. Pránu je možné označit za základní stavební kámen hmoty, který je potřebný pro materializaci života, i té nejmenší částice atomu. Podle původní definice je prána tím samým, co Světlo, ale při podrobnějším rozboru je prána produktem Světla. Je to první věc, která vznikne zahuštěním Světla. Faktem je, že prána je všude přítomna a plíce ji vtahují do těla, aby člověk mohl žít. Bez prány by člověk nepřežil (... ne tak zcela, ale to je jiné téma).

Existují dechová cvičení, známá nejvíce v józe, kde má správné dýchání za úkol dodat tělu větší množství životní energie. Tato cvičení, udělají-li se správně, mají schopnost léčit tělo i mysl. Některá z nich jsou prospěšná v čase půstu a nejedení.