Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Kdo je Henri Monfort?

Spisovatel Henri Monfort žije v Nantes na jihozápadě Francie. Narodil se se šamanskými schopnostmi. Od dětství měl duchovní zážitky, se kterými se kromě dědy nemohl nikomu moc svěřovat. Jako malý viděl pránu v atmosféře - malé bílé částice, které se velmi rychle pohybují. Vyrůstal v Bretani, kde lidé konzumují enormní množství masa. Také rodiče ho nutili jíst maso. Byl často nemocen, měl slabá játra. V 18 letech se rozhodl jít cestou poznání sebe sama. Získal vědomosti, které se později staly základem jeho životního stylu nezávislého na jídle.

Poté, co se oženil a měl děti, žil 18 let normálním životem a pracoval v bance. Jako důsledek závislosti na jídle měl nadváhu 120 kilogramů. Když mu děti vyrostly, zaměřil svůj život opět na duchovno. Přešel na vegetariánskou stravu, která je v souladu s konceptem "ahimsa" neboli nenásilí. Zabýval se transcendentální meditací. Po 2 letech půstů mu přišla do cesty kniha od Jasmuheen s názvem "Žití ze světla". Přečetl tuto knihu během jedné noci a rozhodl se přejít na výživu z prány. Od roku 2002 žije zcela bez jídla a nemá v úmyslu již více jíst fyzické potraviny. V současné době spí 2 hodiny, ale po probuzení se cítí, jakoby spal 7 nebo 8 hodin. Henri Monfort pořádá přednášky, které jsou zaplněné několik měsíců dopředu. Provádí procesem 21 dnů menší skupiny i ty, kteří si to chtějí jen vyzkoušet, aby se seznámili s úžasnými možnostmi našeho těla a jeho samoléčebnými procesy.

Co to je prána?

To je to, co nazýváme energií života. "Žiji tím, že jsem jedno se vším, co existuje. A z toho důvodu se můžeme nasytit vším, co existuje," říká Henri Monfort. "Člověk se nemůže začít vyživovat z prány přes noc. Je nezbytné, aby proběhla příprava, a ta může být dlouhá, neboť se musí dosáhnout rovnováhy mezi čtyřmi úrovněmi bytí - mentální, fyzickou, citovou a duchovní. Mimo to je nutné pochopit rozdíl mezi půstem a žitím z prány," upozorňuje ovšem Henri.

"Půst má časový limit. Začnete určitého data a skončíte určitého data. Maximální doba půstu je 4 měsíce. Pak tito lidé nemají žádnou energii a skončí ležící na zemi na infuzích. Pokud pokračujete k bodu, kde je váhový limit, nemůžete se vrátit zpět a váha bude i nadále klesat, i když začnete opět jíst, budete takto pokračovat až k smrti. Půst je dualistický náhled: zde jsem já a tam je vesmír. Použiji své rezervy a odříznu se od vesmíru. S pránickou výživou budeme získávat energii z vesmíru, takže to je jednotná vize. Spojil jsem se s vesmírem a on mě bude přímo vyživovat."

Podle Henriho je půst velmi důležitý na buněčné úrovni. Budeme držet půst, abychom se vyčistili, ale ne moc dlouho - den, dva, tři dny, týden - ne měsíce. Po čase díky půstu dojde k pročištění těla, které nazýváme detoxikací. Půstem se poodhalí tzv. buněčné vzpomínky - jsou to všechna onemocnění, kterými jste prošli, stres, který jste nashromáždili v průběhu života, dokonce i když jste byli vyléčeni, zanechá stopu ve vašich buňkách. Takže půstem vymažeme tyto vzpomínky. Existuje něco, co nazýváme "rodinná paměť," což znamená, že existují lidé, kteří ve stejném věku zopakují nemoci, které měli jejich rodiče nebo prarodiče. Tohle se odstraní také.