Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Co je to breathariánství?

Inedia je latinský výraz pro "nejezení". Je to lidská schopnost žít bez jídla. Lidé, kteří provozují životní styl bez jídla, mohou čerpat na svou obživu energii z přírody. Žijí z čchi, země, lesa, vody, slunce, vzduchu nebo z lásky a víry. 

Lidé, kteří žijí nezávisle na jídle se nazývají breathariáni, solariáni, wateriáni nebo pranariáni a pocházejí ze všech oblastí života, z různých kultur a všech koutů světa a žili zde ve všech etapách a žijí i v dnešní době. Mezi ty nejznámější patří například Otec Švýcarska - Nicholas z Flüe, Tereza Neuman, nebo také Doktorka Moorová, která prochodila svět pěšky křížem krážem a žila jen z vesmírné energie. Ze současných je to třeba osobní trenér Jericho Sunfire, rozhovor s ním zaznamenala Supreme Master Television, záznam můžete shlédnout s českými titulky na: http://suprememastertv.cz. Je to 4-dílný pořad. Naleznete tam také spoustu jiných breathariánů. Pořad jde každou neděli na Supreme Master Television, volném kanálu satelitní televize.

Breathariáni postupně přejdou z vegetariánství na vitariánství, což je strava přírodní - čerstvé ovoce a zelenina (zcela vyloučí vařenou stravu) a na liquidariánství - šťávy z ovoce a zeleniny. Vyloučením vařené stravy se samočinně rozběhne v těle čistící mechanismus, detoxikace organismu od všech toxinů, jimiž bylo tělo za celá léta zaneseno, zbaví se nadbytečných tuků, v nichž jsou tyto jedy vázány. Tělo, které se přizpůsobovalo po léta jedům a toxinům, které jsme do něj vkládali, se nyní samo navrací do původního stavu, což znamená, že zmizí všechny nemoci, tělo se vyladí do perfektně fungujícího stavu.

Tento přechod není snadný. Lidé se často nedokáží vzdát ani tak škodlivých potravin, jako jsou živočišné produkty: např. maso, mléko... - ve všem jsou pesticidy, skryté nemoci zvířat, antibiotika, stresové hormony, toxiny... Toto jídlo je mrtvé, bez energie. Každý druhý člověk umírá na kardiovaskulární nemoci a každý třetí má rakovinu.

Je dobré se seznámit s možnostmi našeho dokonalého těla, které se dokáže samo léčit tím, že ho zbavíme toxinů, tím, že ho vyčistíme a budeme jíst potraviny, které do těla patří a to je rostlinná strava.

Zdroj: www.beveg.estranky.cz

Proč a jak funguje přechod na pránu?

Čím strava tělu škodí. Při zpracování stravy se uvolňují odpady, kterých se tělo musí zbavovat. Na jejich vyplavení a pročištění potřebuje nějaký čas. Když se během té doby přisouvá další jídlo, odpady se nestačí vylučovat a tělo se jich zbavuje ukládáním do buněk. Pokud se to tak děje déle, orgány s uloženým odpadem jsou oslabené, neumí se bránit parazitickým organismům (viry, bakterie, nebo i větší paraziti) a stávají se jejich terčem, což se projeví jako nemoci (napadení orgánů parazity). Je proto nutné dávat tělu i čas na odplavení odpadů - např. jíst přes den jen kratší čas a alespoň půl dne (+ v noci) dát tělu volnost od jídla. Jeden den půstu každý týden zajistí vyplavení uložených nánosů, které přes týden bylo nutné odložit na později. Vícedenní půsty rozbourají starší tkáně a vyplaví staré nánosy, ovšem jen za podmínky, že v návratovce jíme čistou stravu neprodukující odpady (ovoce, zelenina), jinak se zas vytvoří tkáně naplněné odpady.

Typickým příkladem vlivu stravy je lepek. Lepek je sice pro tělo jed, ale pokud se dá tělu čas, jed odplaví a škody napraví. Bohužel pečivo snadno vyvolá závislost. Je to velmi snadno a rychle dosažitelná potrava s vysokým glykemickým indexem, v čemž spočívá nebezpečí fast foodového stravování. Ne v nebezpečí složení stravy, ale protože je to velmi snadno a rychle dosažitelná energie. To vede k tomu, že lidé se pak už stravují fast foodem celý den, tělo nedostává čas na vyplavení odpadů (především lepek a odpady z trávení masa), zanáší se, přichází paraziti a nemoci.

Proč funguje přechod na pránu - protože nejsme tělo ani duše, jsme příběhem v probouzejícím se božském vědomí. Naše vědomí se v tom příběhu posouvá mezi 2 krajními stavy. První stav je nebytí, nevědomí, tma, rozptýlenost, neuspořádanost, chaos, chlad, smrt, klid, rozum, hmota. Opačným stavem je bytí, vědomí, světlo, uspořádanost, tvořivost, teplo, život, intuice, láska, duch. Vědomí se postupně (ne plynule) přesouvá od 1. stavu ke 2. stavu, tedy probouzí se. Probouzení je naším životním vývojem, který se děje ať chceme či nechceme. Uvědoměním vývoje si můžeme cestu usnadnit. Budeme-li se vývoji bránit, bude cesta mnohem těžší.

Vztahy mezi hmotou a duší, které pozorujeme, nejsou příčinou a následkem, ale jedno a totéž. Naše nitro i okolní svět je jedno a totéž, neboli "jak na nebi, tak na zemi". Vidíme-li kolem sebe špatné věci, je to jen jiné zobrazení toho, co je v naší duši. Jedním krajním případem jsou lidé mající v duši tmu (tedy blíže ke stavu chaosu a nebytí), kteří vidí kolem sebe jen špatný svět, v sobě cítí zlobu a dějí se jim špatné věci. Opačným případem jsou lidé mající v sobě světlo ("slunce v duši"), tvořivost, lásku, vidí svět krásný a radostný a dějí se jim hezké věci. Pokud se něco snažíme měnit, není příčinou změny naše snaha, ale je to jen projev přecházení našeho vědomí mezi stavy bytí a nebytí. Když se v nás objeví síla bojovat s nemocí a zvítězíme, není důvodem úspěchu naše snaha, to vše je projevem změny směrem k probouzení vědomí, jevící se našemu vědomí jako příběh boje a vítězství.

Prána je projevem probouzení vědomí. Stav cítíme jako vnitřní božskou energii (neboli lásku, protože božská energie a láska je jedno a totéž). Přechodem na pránu přechází vědomí ze stavu chaosu a hmoty do stavu božské tvořivosti. Ve stavu hmoty se projevují více příběhy bez tvořivosti, jako jsou fyzikální zákony, popsatelné děje funkce lidského těla. Ve stavu vědomí a probuzení se projevuje božská tvořivost, realita se tvaruje podle našeho přání, jsou častější rozumem nevysvětlitelné děje (rozum je projevem hmoty). Můžeme žít bez jídla, aniž je to fyzikálně zdůvodnitelné. Ovšem není-li naše vědomí tomu stavu připravené, nevěří a příliš lpí v hmotě, život bez jídla pak znamená smrt.

Podstatou přechodu na pránu je probuzení vnitřní životní energie. Vnitřní a vnější svět je jedno a totéž - probouzí-li se životní energie (probouzení vědomí), aktivuje se v nás síla překonat stav nebytí a hmoty, vzepřít se a přejít k vyššímu stavu. Na vědomé úrovni (příběh) např. začneme otužovat (P. K. Ivanov), čímž se v nás aktivuje "akce", energie která potlačí negativní projevy hmoty (léčí nemoci, aktivuje se imunitní systém), tělo a duše se očistí zvýšenou energií. Nebo překonáme nesnáze při půstech, čímž se tělo očistí a přejde k tvořivé energii. K očištění půsty může být potřeba mnoho 40denních půstů (P. Mácha), ale může stačit i 21denní půst (H. Monfort). Ovšem Monfort před přechodem dlouho provozoval každý týden 3denní půsty, na což se často zapomíná.

Při přechodu podle Jasmuheen je důležitou částí první část, suchý půst. Ve fázi suchého půstu dochází především k likvidaci parazitů v trávicím systému, kteří svými odpady zanáší tělo nejvíce. Proto je důležité nepřijímat vodu ústy, ale sprchování nevadí. Ovšem 7 dnů suchého půstu už může být pro většinu lidí nezvladatelné. Camila a Akahi doporučují jen 3 dny suchého půstu. Navíc před suchým půstem doporučují 2 dny přípravu ovocem a šťávami, čímž se zajistí odlehčení trávicího systému. Jinak je organismus zanesený odpadními látkami z předešlých dnů a začátek půstu tak může být velmi těžký (zanesení toxiny, projevující se např. jako velká žízeň).

Během fáze suchého půstu je potřeba se nezatěžovat, být hlavně v klidu, na rozdíl od mokrých půstů. Podstatou suchého půstu je vysušení organismu a čas na zneškodnění parazitů. U mokrého půstu je podstatou rozbourání tkání a odplavování odpadů. U suchého půstu je organismus zanesen odpadními látkami (včetně produktů od strádajících parazitů) a pokud bychom se fyzicky zatěžovali, odbourávaly by se další tkáně aniž se odpady stihnou odplavovat, intoxikace organismu by se zvyšovala až nad únosnou mez a mohlo by dojít k otravě. Proto budete-li se cítit velmi špatně ("člověk by vyletěl z kůže"), pokračujte dále mokrým půstem. Příznakem přicházejícího nebezpečí otravy jsou sklony k omdlívání.

Druhá fáze přechodu je půst o vodě. Odplavují se odpady z mrtvých parazitů, organismus se pročišťuje, imunitní systém je posílený a likviduje parazity v dalších částech těla. Podle Jasmuheen je tato fáze 7 dnů, podle Camila/Akahi 1 den.

Třetí fáze je pití ovocných šťáv. Podle Jasmuheen 7 dnů, podle Camila/Akahi 2 dny. V této fázi je hlavní aktivace životní energie, proto jsou šťávy důležité. Organismus je z větší části pročištěný od parazitů, je schopný se dále sám regenerovat a zneškodňovat další parazity z orgánů, ale je potřeba mu dodávat dostatek životní energie. K tomu slouží ovocné šťávy, které organismus moc nezatěžují odpadními látkami. Kromě toho je velmi důležité navyšovat si energii i jinými cestami - slunce (typicky Sunyogi Umasankar, ale nemusí být potřeba být přímo na slunci, hodně pomáhá i jen když venku svítí slunce), meditace, vyhýbat se stresovým prostředím a situacím, chodit do přírody a přijímat tam energii, celkově aktivovat si v sobě pocit energie, radosti, štěstí a lásky. Rostoucí životní božská energie zajistí očištění organismu a jeho plnou aktivaci až do stavu, kdy tato energie zůstane i po ukončení pití šťáv. Vědomí přejde do stavu "tvořivosti", kdy formuje realitu způsobem neodpovídající vědeckým hmotným popisům. I nadále si musíme pak uchovávat vnitřní energii a vyhýbat se stresovým prostředím - proto se většina breathariánů vyhýbá společnosti a selhávají pokusy o vědecké potvrzení nezávislosti na jídle.

Miroslav Němeček