Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

S.+E.L.Torrence - návrat k původnímu čistému stavu

Dnes vám představíme manželský pár z Floridy v USA, který žije bez jídla. Evelyn Levy Torrence a Steve Torrence jsou živým příkladem toho, že lidstvo může žít bez jídla a přitom si udržet dobré zdraví duševní i fyzické.

V roce 1998 brazilská rodačka Evelyn Levy rozjímala o hodnotě svého života. Jako odpověď na své modlitby dostala vnitřní poselství, aby cestovala bez peněz na Machu Picchu, v Peru. Když se vydala na tuto cestu, Evelyn měla absolutní víru, že Bůh se postará o její blaho.

Považováno za posvátné místo, Machu Picchu je známo jako Ztracené město Inků. Bylo vybudováno inckou říší v roce 1450. V roce 1981 bylo jmenováno peruánskou historickou svatyni a od roku 1983 je považováno za Světové dědictví UNESCO a je zařazeno mezi jeden z nových sedmi divů světa.

Na své cestě Evelyn nepřijímala jídlo pět dní, spoléhajíce se na vodu, aby zůstala fyzicky silná. Její zkušenost se zdála být přirozenou, bez vedlejších důsledků kvůli hladu. Namísto toho cítila zvýšenou citlivost ke svému okolí. Světelná energie v jejím těle se zvýšila a ona zažívala zvětšené vědomí a rozšířenou duchovnost.

Když se vrátila do Brazílie, její uvědomování si různých dimenzí nadále rostlo. Fascinována vynořivší se změnou ve svém těle, Evelyn se rozhodla studovat řízení DNA, zkoumala možnosti nesmrtelnosti a zajímala se, zda je možné stát se dokonalou bytostí již zde na Zemi. Dospěla k závěru, že je možné žít ze světla, posilována vodou a vzduchem: "Začala jsem si uvědomovat, že dozajista máme moc ovládat a měnit svůj život tak, jak chceme... Začala jsem se učit, jak vibrovat na různých frekvencích a vnímat jiné způsoby života jako jiné reality."

Evelyn se nakonec přestěhovala na Floridu a vdala se za Stevena Torrence. Sdílela své poznání s manželem, avšak on v té době nebyl seznámen s konceptem života bez jídla. Nedokázal přijmout myšlenku, kterou nebylo možné vysvětlit vědecky. Evelyn se modlila, aby Steve získal pochopení toho, co ona objevila při svém duchovním hledání.

V roce 1999 se Evelynine modlitby za Stevenovo pochopení projevily příchodem knihy s názvem "Život a učení Mistrů dálného východu", kterou napsal Baird T. Spalding. Učení v této knize umožnilo Stevenovi uvědomit si, že lidstvo může přežít a být zdravé bez fyzického jídla. On dychtivě přijal život bez jídla.

Na základě své zkušenosti života bez jídla po dobu pěti dnů, Evelyn se rozhodla žít spolu se Stevenem bez jídla. Aby Steve a Evelyn žili bez jídla, následovali to učení přípravou svých těl, aby se v nich probudily jejich spící schopnosti. Takto praktikovali 21denní techniku k překonání svých zvyků závislosti na jídle jako zdroji výživy. "Tato kniha mě donutila zkoumat to, co jsem přijímala a co většina lidí přijímá jako skutečnost. Rychle jsem došla k porozumění, že jsme tu proto, abychom pochopili a naučili se, že máme 100% kontrolu, a co je důležitější, zodpovědnost za to, co zažíváme ve svých životech."

Podle Stevena, lidské tělo původně nebylo zamýšleno, aby konzumovalo jídlo. Lidstvo začalo jíst pro potěšení a tak bylo naše tělo donuceno vyvinout trávicí systém. Steve věří, že přijímání živin z jídla nedovoluje našim tělům využívat jejich plný potenciál. Říká: "Nejenže jídlo není nezbytné pro naše přežití, ale škodí našemu zdraví a omezuje délku našeho života. Téměř každý si je vědom hladovění."

Steve vysvětluje, že na to, abychom žili bez jídla, člověk musí investovat čas a energii, aby zvládl tělo a mysl. To zahrnuje opustit vlastní emocionální připoutání k jídlu a plně rozvinout svou víru předtím, než se pokusíme žít ze světla. Může to být dlouhý proces, v závislosti na tom, kde se právě nacházíme na své duchovní cestě. Co takového ale objevil Steve, co si ti z nás, kteří závisí na jídle, ještě neuvědomili? Steve věří, že musíme oceňovat každou látku jako vibrující energii. Každá substance se pohybuje podle specifického vzoru. Tyto vzory jsou neviditelné pro lidské oko, tak jako zvukové vlny neustále existují, ale my slyšíme rádio pouze tehdy, když si ho naladíme. Ultrafialová je nejvyšší frekvence barvy, která je viditelná pro nás jako lidské bytosti. Vibrace, které lze přeměnit na energii pro naše tělo, jsou mimo rozsah našeho zraku.

Dále poznamenává, že lidské vědomí si udržuje vyšší frekvenci než jídlo. Když konzumujeme jídlo, přijímáme nižší frekvenci, která stahuje dolů náš vibrační vzorec. Naše těla pak nejsou schopny fungovat na své nejvyšší úrovni a naše vědomí je napjaté. "Protože všechno v životě, včetně jídla, má energetický vzorec, který je ovlivněn silnými přenosy našeho vědomí a vědomí jiných kolem nás. Když konzumujeme toto jídlo, míchá se pak s energiemi našich těl a způsobuje, že naše energetické vzorce jsou natolik deformované, že je těžké vidět jasně."

Steve připouští, že člověk může pokračovat v konzumaci jídla a přitom trénovat své vědomí, aby "neškodně zachytilo tyto energie". Avšak negativní energie se hromadily ve vesmíru tak dlouhý čas, a lidstvo bylo vystaveno tolika jedům, že je pro nás těžké setrvat ve vyšším vibračním vzorci.

Toto jsou způsoby, jak můžeme zlepšit náš vibrační vzorec. Například, je lepší jíst jídlo, které má vyšší hladinu energie, jako je například ovoce, syrová zelenina a tekutiny. Vyhýbat se masu a živočišným produktům, protože mají mimořádně nízkou vibraci. Meditace je klíčovou složkou, a je také důležité mít klidné vztahy s rodinou a přáteli. Člověk musí mít silné propojení mysli a těla a poslouchat signály těla.

Evelyn měla úplnou víru, když poslechla volání, aby cestovala na posvátné místo. Prožila pět dní bez jídla, protože byla schopna poslouchat své tělo, které potřebovalo přestávku od toxické stravy. Tato zkušenost zvětšila Evelyninu sebedůvěru v ovládání svého těla a řízení svého života. Taktéž si uvědomila, že život bez jídla má rozmanitý užitek pro naši planetu.

Jaké je biologické vysvětlení toho, že lidské tělo přežije bez jídla? Naše tělo bylo navyklé na potravu po mnoho století. Jak se může trávicí systém, který je stvořen k rozkládání rostlin a tekutin, náhle přepnout na získávání živin ze vzduchu a světla?

Steve vysvětlil: "Prána, což jsou vlny s velmi vysokou frekvencí (vyšší než viditelné světlo) je to, co bylo vlastně zamýšlené, aby tělo používalo na svou výživu. Toto je inteligentní energie a přináší mnohé další výhody do našich životů v podobě zvýšeného vědomí a zdraví. Na přijímání této energie má náš mozek velmi silné energetické receptory, které známe jako endokrinní žlázy. Tři nejdůležitější pro tuto funkci jsou hypotalamus, hypofýza a nejméně známá epifýza."

Lidé, kteří přijímají živiny ve formě jídla, mají hypofýzu malou jako hrášek. Jejich kuželovitá epifýza je stejně malá. Když si jednou zvykneme na život bez jídla, plíce pomáhají naší hypofýze a epifýze. Tyto žlázy se stávají aktivní a přeměňují světelnou energii na palivo pro naše těla, což způsobuje, že se tyto žlázy zvětšují.

Důvod, proč Evelyn a Steve upřednostňují život bez jídla, je jednoduchý. Pojídání jídla poškozuje tělo a zkracuje délku našeho života, způsobujíc nám utrpení ve formě nemocí a stárnutí. Jedení je návykové potěšení, které původně nebylo potřebné. Protože lidstvo se přestalo spoléhat na pránu, tělo bylo nuceno přizpůsobit se a měnit jídlo na energii, abychom přežili.

Od té doby, co se Evelyn a Steve vzdali jídla, těší se lepšímu zdraví a větší energii. Život bez jídla jim šetří peníze a zdroje. Steve již více nemarní svůj příjem na nákup jídla. Oceňuje fakt, že netráví čas chozením do obchodu s potravinami, přípravou jídel, jedením a následným mytím nádobí. Nevynakládá nyní tolik hodin na cvičení, protože již neznečišťuje svůj systém. Jeho tělo vyžaduje méně spánku a nezažívá žádnou únavu. Pro Steva je cenou za jedení jídla pro lidstvo kvalita a délka života.

Evelyn připouští, že odstranění jídla ze života člověka se neděje bez výzev. Nejen kvůli lidským návykům, ale též kvůli společenským konvencím a nedorozuměním ze strany těch, kteří nejsou obeznámeni s touto praxí.

Steve radí, že život bez jídla není pro každého a není řešením osobních problémů. Aby to bylo úspěšné, vyžaduje to náležité vedení a praxi. Evelyn říká: "Tato informace musí nejdříve dávat smysl v myslích lidí, abychom společně mohli pomoci chudým a hladovým pochopit, proč nemusí zemřít, nemají-li jídlo." Steve cítí, že život bez jídla je každodenní výzvou, která vyžaduje "disciplínu, závazek a odvahu".

Steve a Evelyn mají vládu nad svým tělem od roku 1999, kdy začali žít bez jídla. Evelyn má za cíl připomenout lidstvu, aby se vrátilo k původnímu čistému stavu prostřednictvím úplné důvěry v kosmickou energii jako výživy: "Život ze světla je skutečnost, kterou mohou zažít všechny lidské bytosti. Abyste si to uvědomili, musíte porozumět této informaci, být spojení se svým vyšším Já a věřit, že to dokážete. Je to pravda... Můžeme žít ze světla!!! Nepotřebujeme jídlo, abychom byli zdraví, šťastní a živí."

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz