Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Alexandrina Maria da Costa

Alexandrina se narodila 30. března 1904 v malé rolnické vesnici v Balasaru v Portugalsku. V sedmi letech vyrostla z dětských her a místo toho projevovala více přirozené náklonnosti k duchovnosti. Od 20 let byla upoutána na lůžku, jako následek úrazu. Přesto si uchovala svou veselou povahu a obrátila se ještě více do sebe a k zbožnosti. Po 7 letech utrpení přestala jíst a pít, tak jak jí to určil Ježíš v jejím zjevení, a tak setrvala dalších 13 let až do konce života. Zemřela 13. října 1955, ve 41 letech.