MÉ ZKUŠENOSTI <<< OBSAH >>> OTÁZKY


MÉ CÍLE

Vím, proč jsem zde. Znám úkoly, které jsem přijal a které určují účel mého pobytu zde na Zemi v této době. Zde je jejich popis.

Rozhodl jsem se jednoduchým a srozumitelným způsobem:

Kromě toho plánuji vytvořit substance, které jsou tisíce let známé a různě nazývané, např. kámen mudrců, bílé práškové zlato, mana, grál, živá voda, a otestovat jejich účinky na člověka.

Cítím také, že je třeba více přiblížit termíny zahájení experimentů a později i konstrukcí zařízení osvobozujících člověka od těžebních i atomových zdrojů energie a také pozemních prostředků dopravy.