MÉ CÍLE <<< OBSAH >>> OBEZITA A NEMOCI


OTÁZKY

Při životním stylu bez jídla je velmi obtížné a v některých případech až nemožné realizovat to, co je vázané na témata, ke kterým dostávám často otázky. Jedná se především o:

Se svým tělem jsem začal experimentovat jako mladistvý. Účelem těchto experimentů, které jsem dělal, bylo otestování teorií a hypotéz na sobě, protože jsem chtěl vypracovat metody. Později, když jsem připravoval informace, jsem mohl vycházet z výsledků svých experimentů. Díky těmto postupům mohu nyní lépe odpovídat na kladené dotazy.