KARIÉRA <<< OBSAH >>> MÉ CÍLE


MÉ ZKUŠENOSTI

Od roku 1979, když mi bylo 16, jsem podnikal kroky a dělal experimenty na sobě, na své cestě vědomého duchovního vývoje. Mé rozhodnutí začít žít bez jídla (od 1. července 2001) bylo jedním z těchto kroků a experimentů.

V červenci 2001 moje rodina odjela na pětitýdenní dovolenou. Během té doby jsem pracoval každý den v mé kanceláři jako obvykle. Každý den jsem kontemploval více než obvykle, abych přizpůsobil své tělo ke změnám v jeho fungování.

Plánoval jsem přizpůsobit své tělo k žití bez jídla během doby 3 až 5 týdnů, ale trvalo to déle. Velká část této transformace pro mě nebyla nic nového, protože od věku 16 let jsem se postil alespoň jednou ročně, abych se pročistil a uzdravil tělo.

Když jsem se rozhodl vyzkoušet si život bez jídla, jen jsem prostě odložil jídlo stranou. Ale později jsem si uvědomil, že pro většinu lidí je prakticky nemožné (podle jejich názoru) prostě odložit jídlo. Proto jsem se rozhodl prozkoumat a popsat metody přizpůsobení lidského těla k žití bez jídla - proto vznikla tato kniha.

Po posouzení věci jsem dospěl k závěru, že experimentální cesta by mi poskytla nejdůkladnější data a zkušenosti. Přirozeným důsledkem této myšlenky byl můj další krok, návrat k "normální" hmotné výživě těla, kdy jsem se tak stal opět závislým na fyzickém jídle. Takže nyní mohu říct, že díky znalostem nasbíraným v této oblasti mohu poskytnout více informací lidem, kteří o ně mají zájem.

Do doby prvního vydání této knihy jsem se ještě nerozhodl, kdy začnu další experiment. Odkládal jsem své rozhodnutí, protože jsem se snažil dosáhnout spolupráce s kvalifikovanými odborníky, zejména s vědci, lékaři, bioterapeuty a jasnovidci, kteří by mohli mít o toto téma zájem. Pár osob vyjádřilo zájem, ale tím spolupráce s nimi skončila.

Pro mě byl životní styl bez jídla tím nejlepším, poskytoval mi řadu výhod. To byl hlavní důvod, proč jsem se ho nevzdával po dobu více než šesti měsíců, i přes rostoucí tlak zvenčí. Cítil jsem, že jsou pro mě důležitější věci, v souladu s úkoly stanovenými mi pro tento život, ale nejedení mi bránilo v plnění některých z nich. Nakonec jsem se rozhodl ukončit fázi nejedení v březnu 2003.