KRÁTKÁ HISTORIE <<< OBSAH >>> MÉ ZKUŠENOSTI


KARIÉRA

Po ukončení studia v roce 1983 jsem rok pracoval ve své profesi chemika v "Ústavu Těžké Organické Syntézy" v Kędzierzyn-Koźle (jižní Polsko). Během mého působení v tomto ústavu jsem často cestoval po Evropě účastnit se schůzek esperanta. V roce 1988 jsem se rozhodl opustit ústav, cestoval jsem po Asii a vyučoval esperanto.

Během procestování více než 30 zemí (v letech 1986 až 1992) jsem měl možnost do hloubky poznat a pochopit význam polského rčení: "Cestování vzdělává." Žádná jiná škola mi nikdy nedala tolik zkušeností a poznatků.

V Taiwanu, na konci mého posledního pobytu v Asii, jsem si založil soukromou firmu - nakladatelství. Kromě knih jsem vydával v polštině a esperantu časopis "MONO" (peníze).

Po návratu do Polska jsem založil školu cizích jazyků. O pár měsíců později přijela za mnou a usadila se trvale v Polsku má žena, Číňanka z Taiwanu.

Po dvou letech (v roce 1996) jsem uzavřel školu a otevřel obchodní společnost ROSPEROS. Hlavní činností firmy ROSPEROS byl import počítačových dílů, zvaných upgrade CPU, zejména z Taiwanu a Číny. CPU upgrady umožňují levnou, efektivní a ekologickou modernizaci starých počítačů. Je to dobré řešení pro ty, kteří potřebují výkonnější počítače, ale mají omezené finance. ROSPEROS jsem zavřel v květnu 2005, to byl konec mých obchodních aktivit. Nakonec jsem se rozhodl osvobodit se, abych mohl věnovat maximum své energie smyslu svého života (viz níže).