Proč jsou Vaše semináře placené? <<< OBSAH >>> Je nesmysl, že lidé mohou žít bez jídla. Jak mi to dokážete?


Co dělat pro to, abych se stal inediatem? Mohu žít bez jídla?

Neexistuje nic takového, jako univerzální metoda vhodná pro každého, protože každý člověk má svou vlastní cestu, každý je jiným světem. Existuje tolik cest vedoucích k inedii / nejedení, kolik je inediatů / nejedících.

Pokud víte, že ŽSBJ je pro vás, pak již jdete svou vlastní, správnou cestou. Na svou cestu pravděpodobně umístíte takové aktivity, které budou mít za následek rozšíření vaší sféry Vědomí, ve které žijete.

Zeptáte-li se někoho, zda jste schopni žít bez jídla, odpověď je ... ne, nejste. Do té doby, dokud to nebudete vědět, tak nebudete schopni to udělat, i kdybyste k tomu měli potenciál. Informace sama o sobě nestačí, teprve až pocítíte v sobě sílu a vědění, stanete u brány dávající vám volbu životního stylu. Pak budete vědět, co a jak dělat.

Pokud cítíte, že ŽSBJ je pro vás, kráčíte již po cestě, na které se nejedení nachází. Před vámi je mnoho možností a jsou otevřené, takže je můžete realizovat podle vlastního plánu.

Co tedy dělat? Dělejte to, co cítíte, že je pro vás nejlepší. Především nepovažujte jedení za zlo (mnoho lidí tuto chybu dělá) a nemějte obavy. Život nikdy nekončí a není to závod, takže budete mít vždy čas. Co teď ještě nejste schopni udělat, to budete moci udělat později.