Proč nejedící nechodí do míst, kde lidé hladoví a neučí je? <<< OBSAH >>> Co dělat pro to, abych se stal inediatem? Mohu žít bez jídla?


Proč jsou Vaše semináře placené?

Protože i nadále ještě žiji v této iluzi, ve které věříme, že papírky a kovové kroužky mají směnnou moc a dokonce i hodnotu lidského života. Peníze jsou náš Pán a my jsme jeho otroci z vlastní vůle, protože nikdo jiný nás k tomu nenutí.

Během semináře lektor předává informace, které nashromáždil. Informace byly, jsou a budou zdarma, kdo je hledá, ten je najde. Každý může hledat a zkoumat informace. Kdo je nechce hledat, může jít zkratkou a koupit to, co někdo jiný zpracoval, shromáždil, zjistil, naučil se atd.

Učitel je člověk, který našel a uspořádal informace a případně je na sobě vyzkoušel, takže je může předávat dál. Informace a znalosti jsou zdarma, ale čas a práce učitele, korespondence, cestování, pronájem sálu a další organizační záležitostí stojí nějaké náklady.

Peníze jsou prostředkem směny. Nikdo je nemusí používat. Je možné bez nich žít. Když je máte, můžete si vybrat, za co je směníte. Například, můžete je vyměnit za účast na semináři, abyste obdrželi informace. Pokud nemáte peníze, můžete nabídnout něco jiného k výměně.

Jsou také učitelé, kteří rozdávají informace zdarma. Mají k tomu různé důvody. Například. Někteří jsou tak svobodní, že peníze a materiální život s nimi spojený leží mimo jejich zájem. Jiní mají pocit, že si nezaslouží žádnou platbu. Další se rozhodli rozdávat se a sloužit lidem, zatímco sami žijí v chudobě. Nebo věří, že "duchovní znalosti musí být rozdávány zdarma".

Jsou také učitelé, kteří rozdáváním zdarma budují karmický vztah se svými studenty. Dělají to vědomě, nebo ne. Neberou peníze, čímž způsobí, že jejich studenti jsou na nich závislí. To znamená, že jejich současní studenti budou muset splatit dluh v budoucnosti, např. pomocí peněz, služeb, výuky, poradenství.

Pokud se domníváte, že výsledky práce nějaké jiné osoby nebo informace, které hledáte, by vám měly být poskytnuty zdarma, můžete si o ně říct té osobě a vysvětlit proč. Můžete také navrhnout výměnu zboží, služeb nebo něčeho jiného. Nemusíte platit, protože máte na výběr.