Proč lidé umírají hladem? <<< OBSAH >>> Proč jsou Vaše semináře placené?


Proč nejedící nechodí do míst, kde lidé hladoví a neučí je?

Můžete se na to zeptat každého nejedícího, kterého potkáte. Myslím, že každý to vidí jinak. Pokud jde o mě - tady je odpověď.

Úkol, který jsem přijal k provádění, je odpovídat na otázky, takže jsem zdrojem informací. Nehledám lidi vyhledávající pomoc a nenabízím ji. Pomohu, jsem-li o pomoc požádán a pokud mohu a chci. Proto jezdím pouze na taková místa, kam mě lidé zvou. Nemám žádná pozvání z míst, kde lidé hladoví. Kdybych měl, tak bych zvažoval, zda se tam vydat.

Kromě toho, ještě jsou zde nějaké další informace.

Na Zemi jsou lidé, kteří mají zištné zájmy na tom, udržet lidi v hladovění, "nevyléčitelných" nemocech, negramotnosti, ve znečištěném životním prostředí atd. Tyto osoby, s vysokými financemi a mocí, jsou připraveny udělat hodně pro to, aby jiní zůstali v chudobě, nevědomosti a bezmocnosti, protože takoví lidé jsou nevědomými a snadno manipulovatelnými otroky.

Osoby vyučující inedii v místech, kde lidé hladoví, mohou snadno ohrozit jejich život. Je snazší manipulovat s chováním zoufalých lidí, kteří jsou připraveni "udělat cokoliv" za účelem získání "kousku chleba" nebo "misky rýže".

Jiným, často účinnějším způsobem, je výuka lidí "s plnými žaludky", protože ti mohou být příkladem pro ostatní. Děje se tak proto, protože lidé žijící v tzv. (průmyslově) "zaostalých" zemích následují příklady ze zemí "rozvinutých".

Mimochodem, mohli bychom se zeptat: Proč vlivné a bohaté organizace, které se starají o "krmení" hladovějících, mají mnohem menší (nebo žádný) zájem o vzdělávání těchto lidí? Proč jednoduchá řešení, zajišťující dostatečnou produktivitu potravin a která by již dávno mohla vyřešit celosvětový problém hladu na Zemi, nejsou povolena používat v oblastech, kde lidé trpí nedostatkem potravin? Můžete najít velmi zajímavé a šokující odpovědi na tyto otázky, budete-li kopat dostatečně hluboko.