Proč máme zažívací trakt? <<< OBSAH >>> Proč nejedící nechodí do míst, kde lidé hladoví a neučí je?


Proč lidé umírají hladem?

Hlad samotný nezpůsobuje smrt hladem, ale lidské tělo může zemřít, pokud nedostane dostatek jídla. Tak fungují programy lidského instinktu.

Potenciálně každý člověk na Zemi může žít bez jídla. Ale potenciálně neznamená automaticky dovednost. Potenciálně pouze znamená, že daná schopnost se může rozvinout a realizovat. Pokud se schopnost udržet tělo v bezvadné funkčnosti nevyvine dostatečně, tělo zemře, pokud nedostane příliš dlouho jídlo.

Život zcela bez jídla je možný pouze pro lidi, kteří řádně změnili funkce těch programů v instinktu, které se týkají jídla a jedení. Jen ti lidé mohou žít bez jídla od okamžiku svého narození, kteří se narodili ve společnosti inediatů. V jejich instinktu programy, které jsou zodpovědné za vztah mezi jídlem a tělem, fungují odlišně v porovnání s lidmi "normálně" jedícími.

Instinkt nemyslí, on prostě funguje přesně podle programů a bez ohledu na výsledky. Pokud se programy příslušně nezmění, pak se spustí program, který při nedostatku jídla způsobí smrt těla. Takže pokud osoba věří, že bez jídla zemře, pak se tak určitě stane. Inediat ví, že jedení není nezbytné pro jeho tělo, aby perfektně fungovalo.