ČASTO KLADENÉ DOTAZY <<< OBSAH >>> Proč lidé umírají hladem?


Proč máme zažívací trakt?

Odpověď je zřejmá - ke zpracování a vyloučení všeho, co je do těla vloženo. Lidské tělo je stroj řízený především instinktem a podléhá tzv. "přírodním zákonům" (soubor programů tvořících hmotný svět).

Člověk má "svobodnou vůli", která se projevuje tvořivostí intelektu k tomu, aby mohl prožít život tak, jak jeho JÁ rozhodne. Lidské tělo je nástrojem, jehož prostřednictvím člověk získává prožitky s hmotou.

Instinkt, který vytváří a udržuje tělo, podléhá vlivu sociální sugesce, a proto mnoho produktů vytvořených myslí dané osoby je stejných, jako produkty vytvořené myslí jiných lidí. Pokud se tělo narodilo ve společnosti lidí, kteří jedí, má systémy a orgány řádně přizpůsobené trávení a vylučování. Pokud se narodilo ve společnosti nejedících, pak má tyto systémy neaktivní nebo je ani nemá. Naprogramování společnosti, ve které se člověk narodí, rozhoduje o jeho těle.

Lidské tělo je velmi flexibilní v přizpůsobení se specifickým životním podmínkám, aby mohlo všestranně prožívat hmotu. Je to nejdokonalejší samořízený stroj známý v přírodě. Všechny jeho smysly a orgány jsou potřebné k tomu, aby člověk mohl prožít život. Všechny se mohou v širokém rozsahu přizpůsobit specifickým požadavkům.

Trávicí a vylučovací systémy jsou nástroje, které vám umožňují zažít programový soubor, zvaný "materiální jídlo". Dokud člověk zůstává u prožívání hmoty v podobě potravy (chuť, konzistence, teplota, onemocnění způsobená jedením, alkoholové opojení a mnoho dalších), jsou tyto systémy pro něj nepostradatelné. Po ukončení této zkušenosti se zažívací trakt stává pro tělo zbytečný, a proto zaniká (atrofie), jak ukazují výzkumy na inediatech, nebo se mění v něco jiného.

Jinými slovy. Dokud člověk zůstává v poli zkušeností s hmotou, jejím vkládáním do těla, do té doby jeho tělo (nástroj k prožívání této zkušenosti) bude vlastnit, vyvíjet a transformovat systémy, které tyto prožitky umožní. Když tyto zkušenosti ukončí, jeho tělo se přizpůsobí novým okolnostem a trávicí trakt je odstraněn, transformován nebo nahrazen jiným systémem.