SPOLUPRÁCE PŘI VÝVOJI <<< OBSAH >>> OTEVŘENÝ DOPIS HROMADNÝM SDĚLOVACÍM PROSTŘEDKŮM


OTEVŘENÝ DOPIS VĚDCŮM A LÉKAŘŮM

Prosím, navažme spolupráci tak, aby přinesla výsledky, které pomohou lidem dozvědět se více o možnostech rozvoje, zbavování se nemocí, vedení zdravějšího životního stylu, a které přispějí k odstranění hladu na Zemi.

Vědecky prozkoumané údaje o nejedících nebo půstujících lidech jsou cenným materiálem pro výzkumy, prováděné vámi v oblasti medicíny. Výzkumy na půstujících lidech a na těch, jejichž těla nepotřebují ke správné funkci jídlo, přináší hodnotné informace. Tyto informace představují cenný základ k lepšímu poznání člověka. Je to jedna z nejdůležitějších etap na cestě k efektivní léčbě nemocných, vypracování metody předcházení nemocem a udržení si dobrého zdraví.

Věřím, že kromě mě existuje mnoho lidí, kteří jsou ochotni podrobit se výzkumům, jejichž výsledkem by bylo vytvoření vědeckých materiálů, týkajících se fungování těla a psychiky inediatů a půstařů.

Faktem je, že drtivá většina lidí nevěří ve vysokou účinnost léčebných půstů a v možnost člověka žít úplně bez jídla. Avšak existuje mnoho vědců s otevřenou myslí, kteří se nebojí přijmout výzvy tohoto druhu. Jsou to ti, kteří díky své otevřenosti mysli k "nemožnému" vyvrátili dříve panující přesvědčení o nemožnosti, aby lidé létali, že Země je plochá, že Slunce obíhá kolem Země a mnoho dalších.

Těším se na spolupráci s takovými vědci a lékaři. Čekám na váš kontakt.