MATERIÁLNÍ BYTOSTI <<< OBSAH >>> OTEVŘENÝ DOPIS VĚDCŮM A LÉKAŘŮM


SPOLUPRÁCE PŘI VÝVOJI

Jedním z rysů rozvoje lidské civilizace na Zemi je, že člověk objevuje stále více a více svých schopností, což mu dokazuje, jak velké a ne plně poznané síly má v sobě. Tento vývoj je způsoben rozšiřováním sféry Vědomí, ve které člověk žije.

Jednou z těchto schopností je možnost udržovat správné fungování těla, aniž do něj budou vkládány látky, obecně uznávané jako jídlo. Tato schopnost, i když stále ještě velmi málo známá na Zemi, se stává součástí životního stylu stále více a více lidí.

Jedním z důvodů, proč lidé volí pro ně horší řešení, není nedostatek informací. Falešné představy, pověry, lži, nedorozumění jsou způsobeny nedostatkem pravdivých informací. V současné době průměrný člověk nemá téměř žádné znalosti o schopnosti žít zcela bez jídla. Z toho důvodu mám pocit, že je třeba dát lidem více pravdivých a vědecky prozkoumaných informací, aby se mohli s větší jistotou rozhodnout o změnách ve svém životě, ke svému prospěchu.

Jsem otevřen ke spolupráci, zejména s vědci, lékaři, novináři, redaktory a institucemi majícími zájem o seriózní výzkum o inedii, nejedení a půstech. Cílem této spolupráce je vytvořit komplexní dokumentaci, která může být přínosně používána lidmi. Kromě toho, inedia je zajímavé téma pro magisterské, doktorské nebo jiné disertační práce.

Prosím, nebojte se systémů, mějte odvahu prozkoumat tuto problematiku s otevřenou myslí. Budu s vámi ochotně spolupracovat pro dobro lidí, proto neváhejte a kontaktujte mě.