OTEVŘENÝ DOPIS VĚDCŮM A LÉKAŘŮM <<< OBSAH >>> ČASTO KLADENÉ DOTAZY


OTEVŘENÝ DOPIS HROMADNÝM SDĚLOVACÍM PROSTŘEDKŮM

Je užitečné mít pravdivé a cenné informace, které přináší více možností pro osobní růst, o tom jak se zbavit nemocí, což vede ke zdravějšímu životnímu stylu, jak odstranit hlad a jak se uvolnit z područí manipulace.

Někteří lidé hladoví, když proti něčemu protestují. Dělají to takovým způsobem, který přitahuje pozornost veřejnosti prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Vytvářejí rozruch, aby realizovali své politické nebo populistické cíle.

Existuje mnoho lidí, kteří začnou životní styl bez jídla jen pro sebe (tedy tiše a anonymně). Díky své schopnosti udržet své tělo při správném fungování bez potřeby jedení, mohou užívat řady výhod. Jedním z důvodů, proč lidé začínají životní styl bez jídla, je touha vlastního prožitku osvobození se od utrpení způsobeného nemocemi a hladem. K prospěchu nás všech by měly být šířeny informace týkající se inediatů a lidí půstujících pro zdraví.

Nejdůležitějším úkolem masových médií je zveřejňovat pravdivé informace a ničit všeobecně rozšířené mylné představy, které lidi omezují. Tímto způsobem sdělovací prostředky přispívají k osvobození lidí od manipulace.

Mnoho nejedících, kteří zveřejňují svůj životní styl, jsou ochotni spolupracovat s hromadnými sdělovacími prostředky. Hlavním cílem této spolupráce je informovat lidi o větších možnostech člověka, o jeho moci vytvářet a řídit svůj život.

Čekám na váš kontakt. Zvu vás pozorovat a dokumentovat.