BYTOSTI A NEJEDENÍ <<< OBSAH >>> ČÁSTEČNĚ MATERIÁLNÍ BYTOSTI


NEHMOTNÉ BYTOSTI

jak je lidé na Zemi chápou, mají obvykle tělo lidskému oku neviditelné a nehmatatelné, i když citlivější osoby je mohou vidět a / nebo cítit. Jejich těla nemají to, co bychom nazvali vnitřními orgány. Tyto bytosti mohou přijmout jakýkoliv tvar, jaký si přejí.

Je snadné uhodnout, že nehmotné bytosti nemají nic společného s tím, co lidé nazývají jídlo. Průměrný obyvatel jejich světa dokonce ani nemusí vědět, co to je jedení. Jedení je pro ně nedostupný zážitek, takže některé z těchto bytostí sní o prožívání života ve tvrdé hmotě, aby mohly jíst. Tehdy přicházejí na planety, jako je Země. Život tady je pro ně těžký, protože je to náhlá změna způsobu jejich života. Mají problémy s jedením. Pochází z nich mnoho anorektiků, bulimiků a osob chronicky se přejídajících nebo usilujících o inedii.

Nehmotné bytosti, které vstoupily do lidského těla, se ocitají v situaci, kdy nejsou plně přizpůsobené životu v tomto prostředí. Je to způsobeno především potížemi s adaptací na hmotu. Jedení představuje silný vztah mezi hmotou a bytostí. Odtud pramení jejich touha osvobození se od jídla, což byl dříve jejich přirozený stav. Uzemnění se jim poskytuje stabilnější vztah k hmotě, to jim pomáhá lépe přebývat v těle.

Mnohé z těchto bytostí nejsou schopné zůstat bez jídla v lidském těle, protože by tak příliš ztratily propojení s tělem (které je hmotné) a to by vedlo k trvalému přerušení spojení. Jedení je pro ně nejen nezbytné, ale také součástí zamýšlené zkušenosti života s hmotou. Proto odpoutání od jídla může pro ně znamenat ztrátu smyslu života.

Setkávám se někdy s takovými osobami na Zemi. Většina z nich neví, co způsobuje jejich "problémy" s (ne)jedením. Když jim to vysvětlím, mají informaci potřebnou k porozumění "problému". S touto informací mohou více vědomě zvolit buď zkušenost s hmotou ve formě jídla nebo být inediatem.

Takže pokud potkáte člověka, nejčastěji tlustého nebo vyhublého, který vyzařuje Lásku, teplo jako Slunce, má nápadně "andělskou povahu" a problémy s (ne)jedením, můžete předpokládat, že pochází z méně hustého světa (rozměru), kde jídlo není známo. Statisticky, čím větší "problém" s (ne)jedením, tím kratší má zkušenosti s hmotou, nejčastěji získávané na Zemi.