NEHMOTNÉ BYTOSTI <<< OBSAH >>> MATERIÁLNÍ BYTOSTI


ČÁSTEČNĚ MATERIÁLNÍ BYTOSTI

Hustota jejich těla se pohybuje v rozmezí od téměř neviditelného a nehmatatelného (podobně jako mlha), až po téměř tak husté, jako je lidské tělo bez kostí. Bytost může být mlžný duch, neustále měnící tvar, něco kapalného nebo něco jako želé či plastelína. Je to zajímavá zkušenost, vložit ruku nebo dokonce projít tělem takové bytosti, pokud vám to dovolí.

Jak můžete snadno uhádnout, potrava takových bytostí je také jen zčásti materiální konzistence. Jedí látky vypadající jako želé, kapaliny, plyny, oheň, teplo, záření, emoce jiných bytostí. Mezi nimi je mnoho nejedících již "od narození". Přizpůsobit tělo k ŽSBJ je pro ně relativně snadné (v porovnání s lidmi).

Částečně materiální bytosti volí k životu raději jiné planety než Zemi. Žití zde, ačkoliv je možné, není pro ně příliš příznivé, protože zde rychle ztrácí energii. A samozřejmě, je pro ně obtížnější najít zde dostatečné množství "jídla".

Kdyby se běžný člověk chtěl stravovat tak, jako částečně hmotné bytosti, pravděpodobně by rychle zhubnul, zeslábl a cítil by se špatně. Pro srovnání, bylo by to jako když někdo, kdo jí běžně těžká jídla, najednou začal konzumovat pouze ovocné šťávy.