BUDOVÁNÍ TĚLA <<< OBSAH >>> NEHMOTNÉ BYTOSTI


BYTOSTI A NEJEDENÍ

Lidé žijící na Zemi považují jídlo za něco nezbytného. Jinými slovy, běžný člověk je bytostí, pro kterou je jídlo nedílnou a nepostradatelnou součástí života. Jedení je základní zkušeností lidského života na Zemi.

Mnoho bytostí přichází na Zem mj. z toho důvodu, aby zažily zkušenost s jedením. Prožívání věcí spojených s jídlem (příprava jídla, jeho chuť, struktura, vůně, následná nemoc, bolest atd.) je dostatečně atraktivní k tomu, aby zde chtěly žít. Proto pro většinu lidí na Zemi představuje vynucené nejedení odepření možnosti prožít očekávaný zážitek. To samozřejmě vede k tomu, že opustí materiální tělo.

Na jiných planetách, v jiných vesmírech, v jiných dimenzích je vztah k tomu, co lidé nazývají jídlem nebo jedením, velmi odlišný. Je tam velká rozmanitost bytostí, od těch, které zcela nic "nejedí" (dokonce na to nemají ani orgány) až po ty, které jedí neustále a prakticky vytváří s jídlem jednotu.

Bytosti, žijící v tomto vesmíru, je možné rozdělit do tří skupin: